Introduktion till Psykodrama

Introduktion till psykodrama 11-12 november i Karlstad (Gjuteriet, Verkstadsgatan 1) Psykodrama är för dig som...

Regiseminarium

— Regiseminarium 18 – 19 november 2017 i Karlstad Ett helgseminarium för dig som som...

Skandinavisk ledarutbildning

Ledarutbildning i Psykodrama Start den 11 -14 januari i Oslo (Observera att startdatum är framflyttat)...

Psykodrama på Youtube

En film som på ett mycket enkelt sätt förklarar grunderna i psykodrama,

Grundutbildning i Karlstad (start 11 november 2017)

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet Hösten 2017 startar vi en ny grundutbildning.  Alla med intresse...

Introduktion till Psykodrama

Introduktion till Psykodrama
Introduktion till psykodrama 11-12 november i Karlstad (Gjuteriet, Verkstadsgatan 1) Psykodrama är för dig som...

Regiseminarium

Regiseminarium
— Regiseminarium 18 – 19 november 2017 i Karlstad Ett helgseminarium för dig som som...

Skandinavisk ledarutbildning

Skandinavisk ledarutbildning
Ledarutbildning i Psykodrama Start den 11 -14 januari i Oslo (Observera att startdatum är framflyttat)...

Psykodrama på Youtube

Psykodrama på Youtube
En film som på ett mycket enkelt sätt förklarar grunderna i psykodrama,

Grundutbildning i Karlstad (start 11 november 2017)

Grundutbildning i Karlstad (start 11 november 2017)
Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet Hösten 2017 startar vi en ny grundutbildning.  Alla med intresse...