Introduktionseminarium till Psykodrama

Introduktion till psykodrama Den 17-18 februari i Karlstad (Gjuteriet, Verkstadsgatan 1) Den 17-18 februari 2018...

Skandinavisk ledarutbildning

Ledarutbildning i Psykodrama Start den 11 -14 januari i Oslo (Observera att startdatum är framflyttat)...

Psykodrama på Youtube

En film som på ett mycket enkelt sätt förklarar grunderna i psykodrama,

Grundutbildning i Karlstad (start 17 februari 2018)

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet Grundutbildningen planderar att starta med ett introduktionsseminarium i februari.  Alla...

Skandinavisk ledarutbildning

Ledarutbildning i Psykodrama Start den 11 -14 januari i Oslo (Observera att startdatum är framflyttat)...

Introduktionseminarium till Psykodrama

Introduktionseminarium till Psykodrama
Introduktion till psykodrama Den 17-18 februari i Karlstad (Gjuteriet, Verkstadsgatan 1) Den 17-18 februari 2018...

Skandinavisk ledarutbildning

Skandinavisk ledarutbildning
Ledarutbildning i Psykodrama Start den 11 -14 januari i Oslo (Observera att startdatum är framflyttat)...

Psykodrama på Youtube

Psykodrama på Youtube
En film som på ett mycket enkelt sätt förklarar grunderna i psykodrama,

Grundutbildning i Karlstad (start 17 februari 2018)

Grundutbildning i Karlstad (start 17 februari 2018)
Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet Grundutbildningen planderar att starta med ett introduktionsseminarium i februari.  Alla...

Skandinavisk ledarutbildning

Skandinavisk ledarutbildning
Ledarutbildning i Psykodrama Start den 11 -14 januari i Oslo (Observera att startdatum är framflyttat)...