Då Nu Sedan


Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Gjuteriet


– Ett seminarium om förändringsarbete.

Vad drömmer du om att förverkliga i ditt liv? Har du förhoppningar och drömmar om framtiden som du inte vet hur du ska realisera? Eller är du osäker på vad du vill?

I många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som offentliga förvaltningar sker förändringar idag i ökande takt och i takt med dem även komplexiteten i organisationen. Kraven på så väl individer som grupper ökar. Vi är alla del i en större helhet. Det sammanhang vi ingår i som individer påverkar oss och vi påverkar sammanhanget. Och vi behöver utveckla vår förmåga att hantera den komplexa verkligheten. Både på det individuella planet och det organisatoriska.

JL Moreno som var grundaren till psykodrama la stor vikt vid kreativitet och spontanitet och de begreppen är grundläggande i psykodramats filosofi. Med Spontanitet menade Moreno bland annat förmågan att handla på ett nytt sätt i en gammal situation och på ett adekvat sätt i en ny. I psykodrama betonar vi ett förutsättningslöst genuint utforskande arbete där huvudrollsinnehavaren (Protagonisten) leder arbetet med hjälp av regissören och de övriga gruppmedlemmarna.

Under seminariet använder vi gruppens gemensamma resurser för att med hjälp av psykodrama utforska hur en möjlig framtid kan se ut. Vi börjar med att undersöka den nuvarande situationen för att få svar på frågan vad som behöver förändras. Vi belyser den ur olika perspektiv och undersöker förutsättningslöst vad vi vill, vad som ger oss kraft och motiverar oss och hur en möjlig och önskvärd framtid skulle kunna se ut. Till sist undersöker vi vad som behöver göras för att närma sig denna framtid. Vilka hinder och motstånd finns, både yttre och inre, och hur ska vi hantera dem. Vad ger oss kraft att komma vidare?

Seminariet vänder sig till dig som vill utforska dina framtidsdrömmar och önskningar, eller som helt enkelt är nyfiken på psykodrama . Det finns inga krav på tidigare erfarenhet.

Seminariet är ett öppet seminarium och om du blir intresserad av att lära dig mer och gå en grundutbildning så får du tillgodoräkna dig de timmarna.

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör (TEP dvs. Trainer, Educationer, Practitioner. Certifierad av Nordic Board of Examiners), skådespelare och teaterpedagog och professionell coach med lång erfarenhet av att arbeta med rollspel inom skola och i utbildningssyfte i skola och inom företag.

Laina Stolt, psykodramaregissör (CP dvs. Certified practioner by the Nordic Board of Examiners)
 Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor.

Praktisk information

Helgseminariet är öppet för alla intresserade och om du sedan vill gå en grundutbildning i psykodrama så får du tillgodoräkna dig timmarna för helgen. Läs mer om grundutbildningen här

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av psykodrama. Arbetet under helgen är en process och det går inte att anmäla sig till enbart en dag.

Plats: Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad
Tider: Lördag 10.00 – 20.00; söndag 9.00 – 16.00
Kostnad: 
2000:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
1900:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1200:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

Anmälan och ytterligare information

Senaste anmälningsdag är den 16 maj

Anmäl dig genom att skicka ett mail till
info@svenskamorenoinstitutet.se

Svenska Morenoinstitutet,
Urban Norlander
, Gösvägen 68
, 66340 Hammarö
, 0707-548803 
info@svenskamorenoinstitutet.se

Eller fyll i detta formulär:

 

Print Friendly, PDF & Email

Kursanmälan

Du kommer att få en faktura när anmälningstiden har gått ut.

(Kryssa i här om du är medlem i Svenska Morenoinstitutet)

Biljett Pris Antal
(Exkl moms) När arbetsgivare eller firma betalar 2 000,00kr Sold out
(Inkl. moms) För den som betalar privat 1 900,00kr Sold out
(Inkl. moms) För heltidsstuderande/arbetslös som betalar privat 1 200,00kr Sold out

Comments are closed