Introduktionseminarium till Psykodrama


Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Gjuteriet


Förändringsarbete
Den 17-18 februari i Karlstad (Gjuteriet, Verkstadsgatan 1)

Den 17-18 februari 2018 finns det en ny chans för dig som vill undersöka om psykodrama är intressant för dig. Psykodrama är för alla som vill utveckla sina redskap och sin kreativitet i arbetet med människor. Antingen det handlar om behandling, handledning eller personlig utveckling och under helgens seminarium kommer vi att fokusera på förändringsarbete.

I många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som offentliga förvaltningar sker förändringar idag i ökande takt och i takt med förändringarna även komplexiteten i organisationen. Kraven på så väl individer som grupper ökar. Och vi behöver utveckla vår förmåga att hantera verkligheten.

Grundstenarna i psykodrama är spontanitet och kreativitet vilka båda behövs för att klara av förändringar. När man som deltagare deltar i egna och andras dramer utvecklar man nya sidor hos sig själv. Man ökar sin ”rollrepertoar” och sin förmåga att hantera gamla och nya situationer. Psykodrama används för personlig utveckling, i handledning och i terapeutiskt syfte. Men också för att utveckla färdigheter som skådespelare och teaterregissör samt i coaching. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag. Fokus ligger på att utveckla sina resurser och därmed öka sin kompetens att hantera olika situationer. Psykodrama används inom skola, vård, socialt arbete, organisationsutveckling, coaching samt inte minst för arbete med konfliktlösning på individ- och gruppnivå.

Under helgen kommer vi att fokusera på The Sociometric cycle som är ett sätt arbeta med förändring. The Sociometric Cycle skapades av Ann E. Hale, MA, TEP med inspiration från Den nordamerikaska ursprungsbefolkningens medicinhjul och John Moshers Healing circle. Den utgår från de olika roller vi har i livet och de processer vi går igenom när rollerna förändras. 

Vi riktar oss både till dig som enbart är intresserade av att veta mer om psykodrama och till dig som vill gå en grundutbildning.

Det krävs inga förkunskaper och vi kommer att arbeta med frågor om vad psykodrama är och vad det kan innebära att gå en utbildning.  Vad kan jag förvänta mig? Hur kan jag använda mina kunskaper? Vilka övriga är det som är intresserade?

Läs mer om Grundutbildningen

Lärare

Urban Norlander, psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBE), Diplomerad coach (ICF) och utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog. Har arbetat med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan och på universitet. Samt med arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag.
Laina Stolt, psykodramaregissör (=CP dvs. Certified practioner by the Nordic Board of Examiners) Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor

Övrigt

På Lördag arbetar vi mellan kl 10 och 20 och på söndag mellan kl 9 och 16.

Vi vill ha din anmälan senast den 5 februari
(Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen men kan överlåtas)
Anmäl dig  till Urban Norlander, urban@norlanderdramatik.se, +467075748803

Seminariet sker i samarbete med Studiefrämjandet i Örebro-Värmland

Du kan också anmäla dig via formuläret nedan.

Print Friendly, PDF & Email

Introduktion till psykodrama

Du kommer att få en faktura när anmälningstiden har gått ut.

Biljett Pris Antal
Egen firma eller företag (Moms tillkommer) 2 000,00kr Sold out
Betalar privat (Moms ingår) 1 900,00kr Sold out
Arbetslös/studerande (Moms ingår) 1 200,00kr Sold out

Comments are closed