Skandinavisk ledarutbildning


Evenemangsdetaljer

This event is running from 28 september 2017 until 16 november 2017. It is next occurring on 28 september, 2017 12:00

  • Lokal: Morenoinstituttet norge
  • Kommande datum:

stone-bridge-shutterstock_209737669

Ledarutbildning i Psykodrama
Start den 28 september – 1 oktober i Oslo

Nu börjar den skandinaviska ledarutbildningen i psykodrama. Utbildningen är ett samarbete mellan Moreno Instituttet Norge och Svenska Morenoinstitutet.

För att kunna söka Ledarutbildningen ska du ha genomfört godkänd grundutbildning i psykodrama i Norge eller Sverige.

Mål

Ledarutbildningen leder till titeln psykodramaledare och psykodramaterapeut. Den utgör en fördjupning av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att använda psykodrama. Efter genomförd utbildning skall sökanden kunna leda egna psykodramagrupper med terapeutiskt och personlighetsutvecklande syfte, och självständigt kunna tillämpa psykodrama som verktyg i terapi, handledning och organisations- och grupputveckling.

Omfattning

Totalt är det 12 veckoslutsseminarier och två sommarveckor. Examinationsseminariet sker i Juni 2020. Till det kommer att studenten skall ha egen grupp och få handleding på den samt fem skriftliga uppgifter och en avslutande uppsats. Här kan du ladda ner och utförlig information om utbildningen på norska

 

Skicka din intresseanmälan till

Senaste anmälningsdatum är tisdagen den 20 juni

Svenska Morenoinstitutet, Gösvägen 68, 663 40 Hammarö, +46 707-54 88 03, info@svenskamorenoinstitutet.se eller
Moreno Instituttet, Landstadsgt.4, 3675 Notodden, info@morenoinstituttet.no, +47 22 44 01 75 / 40 47 32 18, www.morenoinstituttet.no

Comments are closed