Symboler och Psykodrama


Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Runvägen

Välkommen till ett seminarium om symboler som en väg till självkännedom

Vi vänder oss till dig som vill utforska dig själv och jobba med din personliga utveckling med hjälp av symboler och till dig som vill lära dig att arbeta med symboler i psykodramagrupper.

Psykodrama och symboler

På psykodramascenen rör vi oss i en dimension av tid, rum och verklighet som kallas surplus reality och som betyder ”mer än verkligheten” eller att ”olika verkligheter möts”. Vår vanliga logik upplöses och vi förflyttar oss fram och tillbaka i tid och rum och och mellan inre och yttre verklighet. Psykodrama låter möten äga rum som kanske inte har ägt rum och inte kommer att äga rum i den vanliga verkligheten. Det innebär också att allt får liv och kan gestaltas. Såväl ting i vår omgivning, som symboler ur vårt inre.

Att arbeta med och gestalta symboler i psykodrama tar oss förbi våra förnuftsmässiga resonemang och blockeringar och låter oss utforska våra omedvetna sidor. Det kan ge oss känslomässiga insikter, nya perspektiv och intellektuella förståelser och aha-upplevelser.

Det finns många sätt att beskriva sig och sin situation symboliskt. Man kan flyga, sitta fast i dy, känna sig vilsen i en skog eller känna att man håller på att drunkna. Man kan känna sig som en igelkott eller som ett lejon. När de här symbolerna sedan iscensätts i ett drama hittar man ofta förklaringar till dem och får insikter som man kan använda i sin vardag. Att gestalta symbolerna och att se sig själv i olika sammanhang gör att man blir tydligare både för sig själv och andra.

Psykodrama

Psykodrama skapades av läkaren och teatermannen J .L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Han inspirerades av barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Psykodramascenen erbjuder ett ”laboratorium” där vi har möjlighet att fritt prova olika situationer ett sätt att utforska ”sanningen”, bearbeta upplevda situationer och träna inför framtiden.

Psykodrama bygger på en filosofi som menar att alla människor i grunden är kreativa varelser som har ett behov av att agera och skapa sin omvärld i samklang med andra. Våra jag består av de roller vi har i livet. Om rollerna har stelnat klarar vi inte längre att möta förändrade eller nya krav från omgivningen.

Idén med psykodrama är att träna upp spontanitet och kreativitet, utvidga rollrepertoaren, och utveckla förmågan att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner. Centralt i psykodrama är rollbytet. Rollbyte innebär att man lever sig in i en annan person och ser på sig själv med den andres ögon. Detta skapar medkänsla och insikt och ger nya perspektiv på tillvaron. Vill du utforska dig själv och dina relationer, förstå hinder och utveckla dina möjligheter i olika livssituationer så är psykodrama en användbar metod.

Medverkande:

Ruuda Palmqvist. Socionom, har arbetat med alkoholister och drogmissbrukare 1962-2000. Har utbildat i psykodrama sedan 1992.  TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBE) från och med 2000.

Urban Norlander, psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBE), Diplomerad coach (ICF) och utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog. Har arbetat med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan och på universitet. Samt med arbetsgruppsutveckling och handledning.

Fler medverkande tillkommer

Praktisk information

Plats: Runvägen 4 i Huddinge, Stockholm
Tid: Lördag 17/3 kl 10 – 19, Söndag 18/3 kl 10-17
Pris: 2000:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
1900:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1200:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

För dig som är medlem i Svenska Morenoinstitutet är priset 1500:- inkl moms.

Övrig information kontakta

Urban Norlander
Gösvägen 68
66340 Hammarö
+46 (0)70 754 88 03
info@svenskamorenoinstitutet.se

Anmälan

Vi vill ha din anmälan senast den 5 mars.
Anmäl dig i formuläret här nedanför

Print Friendly, PDF & Email

Kursanmälan

Du kommer att få en faktura när anmälningstiden har gått ut.

(Kryssa i här om du är medlem i Svenska Morenoinstitutet)

Biljett Pris Antal
Arbetsgivare eller firma betalar (ex moms) 2 000,00kr Sold out
Betalar privat (ink moms) 1 900,00kr Sold out
Heltidsstuderande/arbetslös (ink moms) 1 200,00kr Sold out
Medlem i Svenska Morenoinstitutet (ink moms) 1 500,00kr Sold out

Comments are closed