Events at Gjuteriet

I ett och samma hus arbetar ett stort antal av Karlstads kulturföreningar med musik, teater, naturvård, foto, närradio, film, m.m. Ett bra exempel på hur föreningar tillsammans lyckats skapa ett resurscentrum för ideell verksamhet genom att återanvända en gammal industribyggnad.

http://www.gjuteriet.nu/

Introduktion till psykodrama Den 17-18 februari i Karlstad (Gjuteriet, Verkstadsgatan 1) Den 17-18 februari 2018 finns det en ny chans för dig som vill undersöka om psykodrama är intressant för…

Läs mer