Events at Gjuteriet

I ett och samma hus arbetar ett stort antal av Karlstads kulturföreningar med musik, teater, naturvård, foto, närradio, film, m.m. Ett bra exempel på hur föreningar tillsammans lyckats skapa ett resurscentrum för ideell verksamhet genom att återanvända en gammal industribyggnad.

http://www.gjuteriet.nu/

— Regiseminarium 18 – 19 november 2017 i Karlstad Ett helgseminarium för dig som som har gått minst grundutbildning i psykodrama och som vill utveckla dina färdigheter som psykodramaledare och…

Läs mer