Skandinavisk ledarutbildning


Ledarutbildning i Psykodrama
Start den 11 -14 januari i Oslo
(Observera att startdatum är framflyttat)

Nu börjar den skandinaviska ledarutbildningen i psykodrama. Utbildningen är ett samarbete mellan Moreno Instituttet Norge och Svenska Morenoinstitutet.

För att kunna söka Ledarutbildningen ska du ha genomfört godkänd grundutbildning i psykodrama i Norge eller Sverige.

Mål

Ledarutbildningen leder till titeln psykodramaledare och psykodramaterapeut. Den utgör en fördjupning av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att använda psykodrama. Efter genomförd utbildning skall sökanden kunna leda egna psykodramagrupper med terapeutiskt och personlighetsutvecklande syfte, och självständigt kunna tillämpa psykodrama som verktyg i terapi, handledning och organisations- och grupputveckling.

Omfattning

Totalt är det 12 veckoslutsseminarier och två sommarveckor. Examinationsseminariet sker i Juni 2020. Till det kommer att studenten skall ha egen grupp och få handleding på den samt fem skriftliga uppgifter och en avslutande uppsats.

Här kan du ladda ner och utförlig information om utbildningen på norska

 

Skicka din intresseanmälan till

Senaste anmälningsdatum är den 11 december

Svenska Morenoinstitutet
Gösvägen 68
663 40 Hammarö
+46 707-54 88 03
info@morenoinstituttet.no

eller

Moreno Instituttet
Landstadsgt.4
3675 Notodden
info@morenoinstituttet.no
+47 22 44 01 75 / 40 47 32 18
www.morenoinstituttet.no

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed