Lärare

C-Citron-2

Christina Citron

Psykodramaregissör CP (Certified practioner genom Nordic Boars of Examiners, NBE) Christina är leg. läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri.  Hon har arbetat med psykodramagrupper sedan 1977 och har utvecklat metoden i arbete med barn, unga och vuxna som varit med om våld och sexuella övergrepp. Projektledare för Grind-projektet 1989-90, första försöket i Sverige med samlad resurs för gruppterapi för familjer som upplevt sexuella övergrepp. (Projektet beskrivs av bl.a. Christina Citron i boken Blicken) Hon har skrivit om gruppsykoterapi med barn, tonåringar och unga vuxna.

Flitigt anlitad föreläsare och seminarieledare inom barnpsykiatri och socialtjänst, på skolor, på Umeå och Linköpings Universitet, RFSU mm


Laina_web

Laina Stolt

Psykodramaregissör CP (Certified practioner genom Nordic Boars of Examiners, NBE)

Laina är filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på behandlingshemmet Ellen. Ett hem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor i Norrköping


Urban Norlander

Psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBE), Diplomerad coach (ICF), Utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog.

Urban har arbetat i med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan. Samt med handledning och arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag. Driver grundutbildning i psykodrama vid Svenska Morenoinstitutet, har kvällsgrupper med inriktning på personlig utveckling och coaching, samt genomfört ett flertal utbildningar om psykodrama vid Karlstads universitet.


 ruuda_palmquistRuuda Palmquist

Psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBE). Ruuda har en examen från Stockholms universitet 1962 (fil kand) i praktisk filosofi, teoretisk filosofi och konsthistoria. Arbeta med alkoholister och drogmissbrukare 1962-2000. 2 års studier i familjeterapi i hennes arbete och 2 års studier av speciella terapiarbeten med alkoholister inom sitt arbete. Började sina studier  i psykodrama 1983. Arbetade från 1991 med psykodrama grupper. Har utbildat i psykodrama sedan 1992. 1992-2004 i Dresden och Leipzig  och från och med 1995 i Estland.. TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBE) från och med 2000.

Comments are closed.