Medverkande på konferensen Minnena ser mig

Medverkande, seminariet om psykodrama och skrivande den 11 – 12 maj 2019

Christina Citron, psykodramaregissör CP (Certified Practitioner), symboldramaterapeut, barn- och ungdomspsykiater, har i mer än 30 år arbetat direkt (eller i handledning) med grupper för barn, unga och vuxna som upplevt sexuella övergrepp eller våld i nära relationer. 

Hanna Danefjäll, leg psykolog och fil. lic. vid Stockholms Universitet. Lärare och handledare i gruppsykoterapi, Gruppanalytiska Institutet. Stort intresse för psykodrama, utbildad genom internationella konferenser samt flerårig handledarutveckling i Leif ”Daggis” Blomkvists regi.

Sabine Gruber, psykodramatiker med lång erfarenhet av psykodrama. Arbetar professionellt som forskare och lärare i socialt arbete vid Linköpings universitet. Har skrivit och publicerat många akademiska och populärvetenskapliga texter, men vill nu utveckla och finna former för ett mer personligt och biografiskt skrivande.

Per Henriksson, barn- och ungdomspsykiater, psykodramsregissör, TEP, handledare.

Paula Hämäläinen-Karlström, Psykodramaledare och skribent/redaktör med utbildning i essä- och populärvetenskapligt skrivande. Erfarenhet av att arbeta med psykodrama som verksamhetsledare inom omsorg/ särskola och av att hålla kurs med kombinationen psykodrama och skrivande, se: www.dramaochskrivande.se

Göran Högberg, leg läkare, spec i barn- och ungdomspsykiatri, familjeterapeut, psykodramaregissör, bedriver utbildning i Nordisk utbildning i psykodrama och sociodrama. http://www.psykodrama.se

Christina Johansson, socionom, psykodramaregissör CP, arbetar som beteendevetare och organisationskonsult inom företagshälsovården, förebygger ohälsa och främjar hälsa och hållbarhet i arbetsmiljön. 

Inger Lagersson, psykodramatiker, sjuksköterska och f.d. enhetschef inom demensvård. Diplomerad stressterapeut och samtalspedagog i eget företag.

Kristin Ludvigsson, psykodramaledare, socionom och yogalärare. Arbetar som skolkurator i Västervik.

Inga Modén, konstnär. Har varit lärare vid Kungl. Konsthögskolan i 30 år och där mött nyfikna och kreativa unga människor. Bor sedan drygt 5 år i NV Skåne, har där en verkstad som ger henne möjlighet att fortsätta arbeta, att uttrycka sig konstnärligt i glas.

Jörgen Nissen, till vardags forskare i pedagogiskt arbete och ansvarig för lärarutbildningen vid Linköpings universitet, har mångårig erfarenhet av psykodrama med start under 80-talet. Har ett nyvaknat intresse för skrivande.

Urban Norlander, psykodramaregissör, TEP (Trainer, Educator, Practitioner. Certifierad av NordicBoard of Examiners), handledare, skådespelare och teater-pedagog och professionell coach med lång erfarenhet av att arbeta med handledning och rollspel inom skola och i utbildningssyfte i skolor och företag.

Ragnhild Poppius, socionom, leg psykoterapeut med familjeterapiinriktning och psykodramaregissör, TEP. Har arbetat med psykodrama i många olika sammanhang, däribland kurser i psykodrama och  skrivande, och vill hitta sätt att skriva om några av mina psykodramaerfarenheter.

Gunilla Rahm Andergren, beteendevetare och psykodramatiker. Startat, drivit och utvecklat flera verksamheter med tydliga psykodramatiska inslag för utsatta mammor, ungdomar och arbetslösa personer. På senare tid haft grupper tillsammans med en konstnär på temat bild och psykodrama.

Ulla-Karin Rosell, utbildad bl a i systemisk familjeterapi, Marte Meo, Yrkesmässig handledning, Hästunderstödd Terapi och Psykodrama (CP). Arbetat 30 år inom institutionsvård med barn och ungdomar, varav 15 som delägare i Kulabodan Behandlingshem, handleder och utbildar personal inom vård och behandling b l a på Campus Lidköping, assistans mm.

Laina Stolt, psykodramaregissör CP, fil kand, med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor.

Leif Strindberg, leg läkare, spec. i barn- och ungdomspsykiatri, psykodramaregissör. Har lett utbild ningar i sociometri och psykodrama. Har arbetat med BOF, barnorienterad familjeterapi, och med bordspsykodrama. Tycker om att arbeta med sagor, drömmar och med surrealistiska tekniker. Tar hjälp av psykodrama för att komma igång att skriva.

Nina Ström är bibliotekarie, bokcirklare och författare till bland annat Läsa, läka, leva – om läsfrämjande och biblioterapi (Btj, 2016). Hon har även undervisat på högskoleutbildningen Det biblioterapeutiska arbetssättet på Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Lars Tauvon, psykiater och leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Har sedan 80-talet utbildat sig i psykodrama, gestaltterapi och kroppsinriktad terapi och har också stor faiblesse för alla former av kulturell och kreativ verksamhet. Han har varit lärare inom SIPS, ägnat mycket tid åt skrivande och åt Svensk Psykodramaförening med målsättning att förena alla oss verksamma för att bevara och utveckla psykodramats roll i Sverige.

Sofia Thoresdotter, musikterapeut, psykodramaledare, författare och trubadur med lång erfaren het av arbete inom bland annat skola, omsorg och habilitering. Arbetar numera med musikterapi, skrivande och psykodrama med egen praktik. Har givit ut två böcker och medverkat i tre antologier.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.