Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Arbeta med drömmar

november 25 kl18:30 - november 27 kl16:00

Seminarium om att arbeta med drömmar i psykodrama den 25-27 november i  Karlstad

Är du nyfiken på  drömmar och vad de kan ha att säga dig? De verkar så naturlig på natten när vi drömmer, men är ofta obegriplig och märklig när vi är vakna

 

Arbeta med drömmar i psykodrama

I psykodrama använder vi oss av många olika arbetssätt i arbetet med drömmar som alla har det gemensamt att vi arbetar med drömmarna och symbolerna som de visar sig istället för att enbart tolka dem. Vi betraktar drömvärlden som en realitet och gestaltar och utforskar den för att förstå bilderna som något som skänker mening och nya perspektiv till våra liv. Fokus ligger hela tiden på aktion – gestaltning. På psykodramascenen, liksom i drömmens värld, finns inte ingen skillnad mellan subjekt och objekt eller inre och yttre. Vi försöker inte reproducera den ursprungliga drömmen utan gestaltar och utvecklar den, förstärker drömfigurerna och låter dem komma till uttryck. Vi skapar ett spontant spel med drömmen som utgångspunkt.

Under helgen kommer vi att arbeta med de drömmar som du har med dig och de drömmar som kommer upp under helgen. Det finns inga som helst krav på tidigare erfarenhet av psykodrama. Det enda du behöver är nyfikenhet.

Om psykodrama

Psykodrama kan användas som en metod i personlig utveckling, som handledning och i terapeutiskt syfte. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag – man kan t.ex. öva sig i olika situationer. Både genom att delta i egna och andras dramer kan man utveckla nya sidor, öka sin ”rollrepertoar”. Fokus är på att utveckla resurser och därmed öka sin kompetens att hantera olika situationer.

Psykodrama används vanligen i grupp och är en gruppterapiform men har mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt liknar inte psykodrama något annat. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden.

På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, drömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att jagets logik upplöses så att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och för andra.

Psykodrama har en holistisk världsbild och människosyn tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Introduktionsseminarium

Detta är både ett fristående seminarium och ett introduktionsseminarium till Grundutbildningen. Vi vänder oss både till dig som har tidigare erfarenhet i psykodrama och till dig som inte har det. Om du vill fortsätta och gå en grundutbildning så får du tillgodoräkna dig timmarna i utbildningen

Ledare

Urban Norlander
Psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBBE), Diplomerad coach (ICF), Utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog.

Urban har arbetat i med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan. Samt med handledning och arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag. Driver grundutbildning i psykodrama vid Svenska Morenoinstitutet, har kvällsgrupper med inriktning på personlig utveckling och coaching, samt genomfört ett flertal utbildningar om psykodrama vid Karlstads universitet.

Laina Stolt
Psykodramaregissör CP (Certified practioner genom Nordic and Baltic Board of Examiners, NBBE)
Laina är filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på behandlingshemmet Ellen. Ett hem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor i Norrköping

Praktisk info

Lokal:
Vi kommer att vara på Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad.

Kostnad
  • 2200 SEK + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
  • 2000 SEK inkl. moms för den som betalar privat
  • 1500 SEK inkl moms för arbetslös/student/pensionär

Tider:
Fredag: 18.0 – 20.30 Fika serveras från 17:30
Lördag: 09.30 – 20:00. Fika serveras när det passar i förhållande till arbetet och mitt på dagen tar vi en längre paus så att vi hinner gå ut och äta på egen bekostnad
Söndag: 09:30 – 16:00 Fika serveras när det passar i förhållande till arbetet och i priset ingår också en enklare sopplunch

Anmälan

Senaste anmälningsdag är Måndagen den 7 november.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Örebro/Värmland

Anmälningsformulär5

Detaljer

Start:
november 25 kl18:30
Slutar:
november 27 kl16:00

Arrangör

Svenska Morenoinstitutet
Telefon:
+46 70 7548803
E-post:
info@svenskamorenoinstitutet.se
Visa Arrangör-webbplats