Loading Events

« All Events

Horisonten finns alltid kvar

september 23 kl18:30 - september 25 kl16:00

Seminarium om att hantera etiska dilemman och svåra val med hjälp av psykodrama
den 23-25 september  Karlstad

 

I kriser ställs allt på sin spets och vi tvingas att handla även om vi inte vet om vi gör rätt eller eller inte. I närtid är pandemin ett stort och och tydligt exempel.  Den kunskap vi hade om pandemier och framför allt om Covid -19 var gammal och gällde bara delvis. Det krävdes att vi handlade utan att besluten och metoderna var evidensbaserade.

Jonna Bornemark skriver i sin bok “Horisonten finns alltid kvar” att:

Vi måste handla trots att vi inte vet allt. Vi kan inte sitta passiva och vänta tills kunskapen finns. Att inte handla är också att handla. Men vad kan då guida oss? Det är här vi upptäcker att det finns något vi kallar omdöme.

Omdömet är just vår förmåga att stå i relation till horisonterna av icke-vetande, fånga upp vad som är viktigt  och kunna handla i en situation som inte funnits förut

JL Moreno som grundade psykodrama formulerade samma sak när han definierade spontanitet som vår förmåga att hantera nya situationer på ett adekvat sätt och gamla situationer på ett nytt (och adekvat) sätt.

Men det är inte bara i stora samhälleliga frågor som vi strävar efter att skapa ordning och söker oss till enkla lösningar som skapar en känsla av trygghet. Vårt moderna samhälle genomsyras av regler och policys som ska styra och ge oss svar på hur vi ska handla i olika situationer. Både i stort och smått. Och regler behövs men det går inte att regelstyra allt och ibland använder vi reglerna på bekostnad av omdömet och då är de rent skadliga.

Det här seminariet är inspirerat av Jonna Bornemarks bok “Horisonten finns alltid kvar. Om det bortglömda omdömet”. Med utgångspunkt från den och psykodrama kommer vi att undersöka vilka etiska dilemman och val vi vi har i vår egna liv och i praktisk handling gestalta dem för att utforska på vilka sätt vi kan hantera dem.

Om psykodrama

Psykodrama används som en metod för personlig utveckling, som handledning och i terapeutiskt syfte. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag – man kan t.ex. öva sig i olika situationer. Både genom att delta i egna och andras dramer kan man utveckla nya sidor, öka sin ”rollrepertoar”. Fokus är på att utveckla resurser och därmed öka sin kompetens att hantera olika situationer.

Psykodrama används vanligen i grupp och är en gruppterapiform men har mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt liknar inte psykodrama något annat. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden.

På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, drömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att jagets logik upplöses så att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och för andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Introduktionsseminarium

Detta är både ett fristående seminarium och ett introduktionsseminarium till Grundutbildningen. Vi vänder oss både till dig som har tidigare erfarenhet i psykodrama och till dig som inte har erfarenhet av psykodrama. Om du vill fortsätta och gå en grundutbildning så får du tillgodoräkna dig timmarna i utbildningen

Ledare

Urban Norlander
Psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBBE), Diplomerad coach (ICF), Utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog.

Urban har arbetat i med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan. Samt med handledning och arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag. Driver grundutbildning i psykodrama vid Svenska Morenoinstitutet, har kvällsgrupper med inriktning på personlig utveckling och coaching, samt genomfört ett flertal utbildningar om psykodrama vid Karlstads universitet.

Praktisk info

Lokal:
Vi kommer att vara på Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad.

Kostnad
  • 2200 SEK + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
  • 2000 SEK inkl. moms för den som betalar privat
  • 1500 SEK inkl moms för arbetslös/student/pensionär

Tider:
Fredag: 18.00 – 20.30 Fika serveras från 17:30
Lördag: 9.30 – 20:00. Fika serveras när det passar i förhållande till arbetet och mitt på dagen tar vi en längre paus så att vi hinner gå ut och äta på egen bekostnad
Söndag: 09:30 – 16:00 Fika serveras när det passar i förhållande till arbetet och i priset ingår också en enklare sopplunch

Anmälan

Senaste anmälningsdag är Måndagen den 29 augusti.

Early Bird
Den som anmäler sig sig före 1 augusti får en rabatt på 10%

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Örebro/Värmland

Anmälningsformulär

Ange här om det är något du vill att vi ska veta i still med allergier eller liknande

Details

Start:
september 23 kl18:30
End:
september 25 kl16:00

Venue

Gjuteriet
Verkstadsgatan 1
Karlstad, Värmland 65219 Sverige
+ Google Map
Phone:
0707548803