Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Mer levande med åren

april 22 kl. 10:00 - april 23 kl. 16:00 CEST

Psykodramaseminarium

Stockholm den 22 – 23 april 2023
Ragnhild Poppius och Leif Strindberg
Att bli äldre i vår tid

Mer levande med åren är rubriken på en av många böcker om åldrande som psykologen och psykoterapeuten Patricia Tudor-Sandahl skrivit. Böckerna har, liksom den jungianske psyko-logen James Hillmans böcker Själens kod och Finna själens styrka, inspirerat oss till att ha ett seminarium på detta tema.

I vår del av världen lever vi i en ungdomsfixerad kultur, där livserfarenhet ofta inte vär-deras särskilt högt. Den snabba tekniska utvecklingen gör att många av oss dessutom upplever ett avstånd till de yngre generationerna. I den tid vi lever, med dess allvarliga kriser, vet vi of-ta inte hur vi ska kunna använda vår livsvisdom för att ge vårt bidrag till världen.

Att bli äldre innebär att lämna arbetslivet, att uppleva sjukdom, förluster och sorg. Men det innebär också att mogna som människa. De förändringar som hör åldrandet till, äger ett omistligt värde för vår själsliga utveckling, skriver James Hillman. När vi blir äldre vänder vi ofta blicken inåt och söker oss bakåt i tiden. Hillman skriver: ”Vi som är äldre sover ofta dåligt. Det är under nattens stillhet som vi kan stiga ned till skuggornas rike och lyssna till de döda. Denna förmåga är helt nödvändig för att bli en klok välgörare och bevarare av traditioner.”

James Hillman spinner i Finna själens styrka vidare på tematiken i Själens kod, en bok som har ingått som litteratur i vår psykodramautbildning. Ännu ett citat: ”Människans sanna väsen ger sig ofta till känna genom en oro, en tvingande känsla att försöka besvara frågan: Hur blir jag den jag är? Efter ett hektiskt arbetsliv infinner sig en unik möjlighet att begrunda livets mening och förverkliga den livsuppgift som hör själen till. Denna strävan efter fördju-pad insikt, återupprättar den urgamla förbindelsen mellan ålder och visdom. Idag flyr vi un-dan varje tecken på åldrande. Den gamla människan ringaktas medan vi högaktar gamla hus och antika möbler.” Hillman kritiserar denna kulturella dubbelmoral. Han framhåller vikten av att vi frikopplar åldrandet från döden. ”Ålderdomen tagen för sig, i sin egen rätt – utan me-tafysiska spekulationer kring döden – det är den verkliga utmaningen.”

Psykodrama

Psykodramametoden skapades av dr J. L. Moreno, som levde 1889 – 1974. Den bygger på be-greppen kreativitet och spontanitet, så som Moreno definierade dessa. På psykodramascenen gestaltar vi världen så som vi upplever den här och nu. Vi kan spela upp minnesbilder, fanta-sier, drömmar, scener från det dagliga livet, rädslor, farhågor och önskningar. Det talade ordet kompletteras med rörelse och handling. Alla våra sinnen involveras.  

Det är spelet i sig som är det livgivande, inte att det ska leda i någon viss riktning och inte analysen av det. Ett psykodrama kan beskrivas som en teaterpjäs där manuset skrivs i stunden och som endast spelas en gång.

Arbetet sker i grupp, vi skapar det som sker på scenen tillsammans. Den grundläggande psykodramatekniken är rollbytet, som ger oss möjlighet att träna oss att se på själva och värl-den med andras ögon. Ett centralt begrepp i psykodrama är tele, två personers ömsesidiga inlevelse i varandra. De fem grundläggande elementen i ett psykodrama är: scenen, gruppen, hjälpjagen, protagonisten (huvudpersonen) och regissören.

J.L. Moreno menade att världen är uppbyggd av relationer och vigde sitt liv åt att utveckla en metod som kunde läka och reparera dessa när det behövdes. Han ville att psykodrama och sociometri skulle bidra till demokrati och fred. Moreno hade visioner om ett bättre samhälle och var långt före sin tid.

Arbetsformer

Detta är ett psykodramaseminarium även om vi har hämtat idéer från två psykodynamiskt orienterade psykoterapeuter. Vi kommer att föreslå övningar utifrån deltagarnas behov och utifrån hur dagarna utvecklas. Ibland tar det tid att skapa trygghet i gruppen – ibland infinner den sig snabbt.

I vårt sätt att arbeta är vi speciellt intresserade av att ha med spontant skrivandet och tecknande och av att gestalta drömmar, myter och sagor. På en enstaka träff över två dagar, jobbar vi inte så djupt med drömmar, men vi kan ge en idé om hur psykodramatiskt drömarbetet kan gå till.  

Att ta vara på sin livsvisdom kan också innebära att vilja skriva om sitt liv, för sin egen skull och/eller för att andra ska få del av vad en varit med om. Vi vill gärna inspirera till skri-vande. Vi har utvecklat många ”psykodramatiska skrivövningar”.

Vilka vi vänder oss till

Du är välkommen på seminariet med eller utan tidigare erfarenhet av psykodrama. Det är en fördel om deltagarna är i olika åldrar, vi vänder oss inte enbart dig som är äldre. Vi tycker ofta att det är en fördel med grupper som är blandade, såväl åldersmässigt som när det gäller kun-skaper i psykodrama.

Om några av deltagarna är intresserade, är vi öppna för att ha en seminarieserie med tre tvådagarsträffar.

Ledare

Ragnhild Poppius, socionom, leg psykoterapeut och psykodramaregissör (TEP, Trainer, Educator and Practitioner by the Nordic Board of Examiners) 

Leif Strindberg, barn- och ungdomspsykiater och psykodramaregissör. Vi har båda varit lärare på Svenska Morenoinstitutet i många år.

Tid och plats

Lördagen den 21 april – söndagen den 22 april. På lördagen arbetar vi kl. 10:00 – 20:00 och på söndagen kl. 10:00 – 16:00. På lördagen har vi två rejäla pauser så att vi hinner med att röra på oss eller vila. Lokalen ligger helt nära Alviks centrum där det finns flera matställen.
Kaffe/te och lunchsoppa båda dagarna, för dem som vill äta i lokalen, ingår. Vi håller till i Samlingslokalen på Runda vägen 25 i Alvik, Stockholm.

Kostnad
  • 2000 kr om du ha egen firma eller får betalt från arbetsgivare,
  • 1.200 kr om du är yrkesverk-sam
  • 700 kr om du är pensionär eller arbetssökande.
Anmälan

Skicka ett mail till poppiuspsykodrama@gmail.com Eller fyll i formuläret

OBS alla fält markerade med * ska vara ifyllda.

Detaljer

Start:
april 22 kl. 10:00 CEST
Slutar:
april 23 kl. 16:00 CEST