Loading Events

« All Events

På upptäcktsfärd i drömmens värld

augusti 26 kl18:00 - augusti 28 kl18:00

Seminarium om att arbeta med drömmar i psykodrama den 26-28 augusti  Karlstad

Hör du till dem som är fascinerad av drömmar?
Är du nyfiken på  drömmarnas  värld som verkar så naturlig på natten när vi drömmer, men som ofta är så obegriplig och märklig när vi är vakna?

 

Drömmar har fascinerat människor i tusentals år. I gamla tider betraktades drömmar som ett budskap från Gudarna.  I det forntida Mesopotamien, Egypten, Grekland och Rom var drömtydning och tolkning vanligt. Drömtolkning har också använts i terapeutiskt syfte först av Freud, sedan av Jung och många efterföljare till dem båda

Arbeta med drömmar i psykodrama

I psykodrama använder vi oss av många sätt. Vi arbetar vi med drömmarna och symbolerna som de visar sig istället för att enbart tolka dem. Vi betraktar bla drömvärlden som en realitet och gestaltar och utforskar dess gåtfullhet för att förstå bilderna som något som skänker mening och nya perspektiv till våra liv. Fokus ligger hela tiden på aktion – gestaltning. På psykodramascenen, liksom i drömmens värld, finns inte ingen skillnad mellan subjekt och objekt eller inre och yttre. Vi försöker inte reproducera den ursprungliga drömmen utan gestaltar och utvecklar den, förstärker drömfigurerna och låter dem komma till uttryck. Vi skapar ett spontant spel med drömmen som utgångspunkt.

Under helgen kommer vi att arbeta med de drömmar som du har med dig och de drömmar som kommer upp under helgen. Det finns inga som helst krav på tidigare erfarenhet av psykodrama. Det enda du behöver är nyfikenhet.

Om psykodrama

Psykodrama kan användas som en metod i personlig utveckling, som handledning och i terapeutiskt syfte. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag – man kan t.ex. öva sig i olika situationer. Både genom att delta i egna och andras dramer kan man utveckla nya sidor, öka sin ”rollrepertoar”. Fokus är på att utveckla resurser och därmed öka sin kompetens att hantera olika situationer.

Psykodrama används vanligen i grupp och är en gruppterapiform men har mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt liknar inte psykodrama något annat. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden.

På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, drömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att jagets logik upplöses så att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och för andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Introduktionsseminarium

Detta är både ett fristående seminarium och ett introduktionsseminarium till Grundutbildningen. Vi vänder oss både till dig som har tidigare erfarenhet i psykodrama och till dig som inte har erfarenhet av psykodrama. Om du vill fortsätta och gå en grundutbildning så får du tillgodoräkna dig timmarna i utbildningen

Ledare

Urban Norlander
Psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBBE), Diplomerad coach (ICF), Utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog.

Urban har arbetat i med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan. Samt med handledning och arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag. Driver grundutbildning i psykodrama vid Svenska Morenoinstitutet, har kvällsgrupper med inriktning på personlig utveckling och coaching, samt genomfört ett flertal utbildningar om psykodrama vid Karlstads universitet.

Laina Stolt
Psykodramaregissör CP (Certified practioner genom Nordic and Baltic Board of Examiners, NBBE)
Laina är filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på behandlingshemmet Ellen. Ett hem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor i Norrköping

Praktisk info

Lokal:
Vi kommer att vara på Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad.

Kostnad
  • 2200 SEK + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
  • 2000 SEK inkl. moms för den som betalar privat
  • 1500 SEK inkl moms för arbetslös/student/pensionär

Tider:
Fredag: 18.00 – 20.30 Fika serveras från 17:30
Lördag: 9.30 – 20:00. Fika serveras när det passar i förhållande till arbetet och mitt på dagen tar vi en längre paus så att vi hinner gå ut och äta på egen bekostnad
Söndag: 09:30 – 16:00 Fika serveras när det passar i förhållande till arbetet och i priset ingår också en enklare sopplunch

Anmälan

Senaste anmälningsdag är Måndagen den 8 augusti.

Early Bird
Den som anmäler sig sig före 1 juli får en rabatt på 10%

 

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Örebro/Värmland

Anmälningsformulär

Ange här om det är något du vill att vi ska veta i still med allergier eller liknande

Details

Start:
augusti 26 kl18:00
End:
augusti 28 kl18:00

Organizer

Svenska Morenoinstitutet
Phone:
+46 70 7548803
Email:
info@svenskamorenoinstitutet.se
View Organizer Website

Venue

Gjuteriet
Verkstadsgatan 1
Karlstad, Värmland 65219 Sverige
+ Google Map
Phone:
0707548803