Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.
Evenemangs-serie Evenemangs-serie: Roller och relationer

Roller och relationer i förändring

februari 21 kl. 18:30 CET

En seminarieserie på 6 sammanhängande kvällsseminarier där vi undersöker våra roller och relationer. OBS Ny starttid den 21 februari i Karlstad. 

Människor är sociala varelser och vi utvecklas i samspel med andra, genom hela livet. Utan fungerande sociala relationer tynar vi bort. I Doktor Glas från 1905 uttrycker Hjalmar Söderberg det så här: “Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”

Vi ingår i olika system och skapar oss en rollrepertoar för att hantera olika sammanhang och förändringar. Ofta fungerar det bra och vi klarar av att hantera en mängd olika situationer. Men inbland räcker vår rollrepertoar inte till. Rollerna i den skapades för att hantera en annan verklighet och är inte anpassade för den nya situationen utan måste förändras eller förkastas.

Under kvällsseminarierna kommer vi att med hjälp av psykodrama undersöka och förstå våra roller. Arbetet syftar till hitta nya förhållningssätt och bryta invanda, stelnade mönster. Mönster som tidigare fungerade bra, men som inte längre gör det. Psykodramascenen är vårt laboratorium där vi kan utforska roller och situationer och prova nya förhållningssätt. Allt är möjligt att prova utan att det får de konsekvenser det skulle ha fått i den verkliga världen.

Om psykodrama

Psykodrama kan användas som en metod i personlig utveckling, som handledning och i terapeutiskt syfte. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag – man kan t.ex. öva sig i olika situationer. Både genom att delta i egna och andras dramer kan man utveckla nya sidor, öka sin ”rollrepertoar”. Fokus är på att utveckla resurser och därmed öka sin kompetens att hantera olika situationer.

Psykodrama används vanligen i grupp och är en gruppterapiform men har mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt liknar inte psykodrama något annat. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden.

På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonistens) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, drömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att jagets logik upplöses så att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och för andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan färdiga repliker där handlingen utvecklas i stunden.

Tider

Vi träffas varannan Tisdag mellan kl 18:30 och 21:30 på Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad. Start 21 februari

Samtliga datum:
21 februari, 7 mars, 21 mars, 4 april och 18 april

+ en tid som vi bestämmer tillsammans

Kostnad

1300:- inkl moms om du betalar som privatperson
1300:- exkl moms om företag eller arbetsgivare betalar

Ledare

Urban Norlander
Psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBBE), Diplomerad coach (ICF), Utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog.

Urban har arbetat i med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan. Samt med handledning och arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag. Driver grundutbildning i psykodrama vid Svenska Morenoinstitutet, har kvällsgrupper med inriktning på personlig utveckling och coaching, samt genomfört ett flertal utbildningar om psykodrama vid Karlstads universitet.

De här kvällsseminarierna är en helghet och bygger på varandra. Du anmäler dig till alla samtidigt.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret nedan.
Senaste anmälningsdag 16 februari.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Örebro/Värmland

AnmälningsformulärOBS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Detaljer

Datum:
februari 21
Tid:
18:30 CET
Serie:
Evenemang Kategori:

Plats

Gjuteriet
Verkstadsgatan 1
Karlstad, Värmland 65219 Sverige
+ Google Map
Telefon:
0707548803

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Som prenumerant får du fortlöpande information om våra
workshops, seminarier, konferenser och utbildningar