Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Recurring Event Event Series: Roller och relationer

Roller och relationer

oktober 10 kl18:30 - 21:30

En seminarieserie på 6 sammanhängande kvällsseminarier där vi undersöker våra roller och relationer. Start den 26 september i Karlstad. 

Världen omkring oss förändras ständigt. Vi ingår i olika system där våra relationer och vår roll i den grupp vi befinner oss påverkas, antingen det är vår familj, vår arbetsplats eller samhället i stort. Ibland klarar våra roller att hantera förändringen men inbland gör de inte det. De skapades för en helt annan verklighet och är inte alls anpassade för den nya situationen utan måste förändras eller förkastas.

Under kvällsseminarierna kommer vi att med hjälp av psykodrama undersöka och förstå våra roller. Arbetet syftar till hitta nya förhållningssätt och bryta invanda, stelnade mönster. Mönster som tidigare fungerade bra, men som inte längre fungerar. Psykodramascenen är vårt laboratorium där vi kan utforska roller och situationer och prova nya förhållningssätt. Allt är möjligt att prova utan att det får de konsekvenser det skulle ha fått i den verkliga världen

Om psykodrama

Psykodrama kan användas som en metod i personlig utveckling, som handledning och i terapeutiskt syfte. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag – man kan t.ex. öva sig i olika situationer. Både genom att delta i egna och andras dramer kan man utveckla nya sidor, öka sin ”rollrepertoar”. Fokus är på att utveckla resurser och därmed öka sin kompetens att hantera olika situationer.

Psykodrama används vanligen i grupp och är en gruppterapiform men har mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt liknar inte psykodrama något annat. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden.

På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, drömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att jagets logik upplöses så att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och för andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Tider

Vi träffas varannan måndag mellan kl 18:30 och 21:30 på Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad. Start 26 september

Samtliga tider: 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11 och 5/12

Kostnad

1200:- inkl moms om du betalar som privatperson
1200:- exkl moms om företag eller arbetsgivare betalar

Ledare

Urban Norlander
Psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBBE), Diplomerad coach (ICF), Utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog.

Urban har arbetat i med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan. Samt med handledning och arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag. Driver grundutbildning i psykodrama vid Svenska Morenoinstitutet, har kvällsgrupper med inriktning på personlig utveckling och coaching, samt genomfört ett flertal utbildningar om psykodrama vid Karlstads universitet.

De här kvällsseminarierna är en helghet och bygger på varandra. Du anmäler dig till alla samtidigt.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret nedan.
Anmälningstiden har gått ut men det finns platser kvar så det är bara att du anmäler dig

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Örebro/Värmland

Anmälningsformulär

Ange här om det är något du vill att vi ska veta i still med allergier eller liknande

Detaljer

Datum:
oktober 10
Tid:
18:30 - 21:30
Series:
Evenemang Kategori:

Plats

Gjuteriet
Verkstadsgatan 1
Karlstad, Värmland 65219 Sverige
+ Google Map
Telefon:
0707548803