Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Spontanitet – kreativitet

december 3 kl18:30 - december 5 kl16:00

-Att hantera svåra situationer i livet genom att öka sin spontanitet och kreativitet

Fastnar du ibland i mönster, känner dig låst och får svårt att hantera vissa situationer? I så fall är du inte ensam. Vi har alla våra “hang ups” och svårigheter. Ibland består de av invanda mönster som inte längre passar för den situation vi befinner oss i och ibland aktiverar en situation gamla minnen som blockerar oss och gör oss oförmögna att handla. 

Moreno som skapade psykodrama menade att vi i de situationerna har bristande spontanitet. Han definierade spontanitet som förmågan att handla adekvat i en ny situation och på ett nytt sätt i en gammal. Morenos spontanitetsbegrepp ska inte förväxlas med impulsivitet som han menade saknade riktning och ändamål. Istället är det vår förmåga att tänka utanför boxen, bryta mönster och se världen ur nya perspektiv vi behöver träna. 

Den träningen kommer vi att göra på psykodramascenen. Den är vårt laboratorium under helgen och där kan vi under trygga förhållanden experimentera och undersöka situationer som vi tycker är svåra och att hitta nya sätt att hantera dem

Seminariet är upplevelsebaserat. Vi börjar med att ge en introduktion till psykodrama och arbetar sedan med de frågeställningar och situationer som du som deltagare har och som dyker upp i arbetet.

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBBE), Diplomerad coach (ICF) och utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog. Har arbetat med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan och på Karlstads universitet. Samt med arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag.

Laina Stolt, psykodramaregissör CP (Certified Practitioner genom NBBE) Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor

Mer om psykodrama

Psykodrama är en grupp terapiform som är spridd över hela världen. Det har mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt är psykodrama unikt. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) som var grundaren av psykodrama, betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden. Han ansåg att vi i alltför hög grad betonade resultatet – produkten av den kreativa processen. I psykodrama ville han därför betona processen. Genom att betona processen och stimulera skapandet i stunden ville han öka människors förmåga att hantera nya situationer och hitta lösningar på problem som vi har svårt att hantera.

På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, framtidsdrömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet, engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för sig själv och andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande och stärkande kraft. Psykodrama är också teater konst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Psykodrama är ett konstnärligt arbetssätt för handledning, terapi, personlig utveckling och utveckling av grupp. Men också för att utveckla sina färdigheter som skådespelare och teaterregissör samt i coaching. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag. När man som deltagare deltar i egna och andras dramer utvecklar man nya sidor hos sig själv. Man ökar sin ”roll repertoar” och sin förmåga att hantera gamla och nya situationer. Fokus ligger på att utveckla sina resurser. psykodrama tekniker är väl tillämpliga inom skola, vård, socialt arbete, organisationsutveckling, samt inte minst för arbete med konfliktlösning på individ- och gruppnivå.

Det här är det andra av tre introduktionsseminarier i psykodrama som vi ger under hösten. Det passar både för dig som inte har någon tidigare erfarenhet av psykodrama och för dig som vill lära dig mer. Allt vi gör är bygger på själverfarenhet och vi arbetar utifrån deltagarnas egna erfarenheter.

Ang Covid-19

Den 29 september släpper Folkhälsomyndigheten på alla restriktioner när det gäller sammankomster. Det är skönt att vi äntligen börjar återvända till någon sorts normalläge. Vi ställer inga särskilda krav på dig som deltagare men naturligtvis är vi tacksamma om du inte kommer när du är förkyld.

Dessutom kommer det att finnas handsprit tillgängligt.

Övrig info och anmälan

Plats: Gjuteriet, verkstadsgatan 1,  Karlstad
Tider: Fredag 18:30 – 21.00 (Fika serveras från kl 18:00). Lördag 09.00 – 20.00. Söndag 9.00 – 16.00

Kostnad:
2200:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
2200:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1450:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

Eftersom det finns platser kvar utökar vi möjligheten att anmäla sig fram till den 29 november

Kontakt

Urban Norlander
0707-548803
info@svenskamorenoinstitutet.se


Anmäl dig här

Välj ett alternativ
Price: 200,00 Kr
För tillfället tar vi inte ut någon anmälningsavgift
Ange här om det är något du vill att vi ska veta i still med allergier eller liknande

Vi samarbetar med studiefrämjandet

Print Friendly, PDF & Email

Detaljer

Börjar:
december 3 kl18:30
Slutar:
december 5 kl16:00

Arrangör

Svenska Morenoinstitutet
Telefon:
+46 70 7548803
E-post:
info@svenskamorenoinstitutet.se
View Arrangör Website

Comments are closed.