Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Våra relationer skapar oss

november 12 kl18:30 - november 14 kl16:30

kr200 – kr250

Lär dig mer om dig själv och förstå dina reaktioner genom att undersöka dina relationer

Vi människor är sociala varelser som är beroende av de grupper vi tillhör. Vi vill beröra och tillhöra och genom alla tider har uteslutning ur gruppen varit ett av de hårdaste straffen. 

Man vill bli älskad
i brist därpå beundrad
i brist därpå fruktad
i brist därpå avskydd och föraktad.
Man vill ingiva människorna något slags känsla.
Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till varje pris som helst. 

(Ur Doktor Glas av Hjalmar Söderberg)

Grundläggande i psykodrama är idén att de roller vi har lärt oss genom livet har formats i samspel med andra. Beroende på vilken tillgång vi har till dem, formar de vilka vi är och hur vi relaterar till vår omgivning.

Under helgen kommer vi att titta på olika grupper vi har tillhört  genom livet och vilka relationer och roller vi hade i dem. Syftet är att ge en möjlighet att utforska grupper man ingått i. Hur har de erfarenheterna format oss och på vilket sätt påverkar de oss. Vilka roller och strategier har utformats i de relationerna och på vilket sätt hjälper de, eller stjälper de oss i dag.

Seminariet är upplevelsebaserat. Vi börjar med att ge en introduktion till psykodrama och arbeta sedan med de frågeställningar och situationer som du som deltagare har och som dyker upp i arbetet.

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBBE), Diplomerad coach (ICF) och utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog. Har arbetat med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan och på Karlstads universitet. Samt med arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag.

Laina Stolt, psykodramaregissör CP (Certified Practitioner genom NBBE) Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor

Mer om psykodrama

Psykodrama är en grupp terapiform som är spridd över hela världen. Det har mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt är psykodrama unikt. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) som var grundaren av psykodrama, betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden. Han ansåg att vi i alltför hög grad betonade resultatet – produkten av den kreativa processen. I psykodrama ville han därför betona processen. Genom att betona processen och stimulera skapandet i stunden ville han öka människors förmåga att hantera nya situationer och hitta lösningar på problem som vi har svårt att hantera.

På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, framtidsdrömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet, engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för sig själv och andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande och stärkande kraft. Psykodrama är också teater konst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Psykodrama är ett konstnärligt arbetssätt för handledning, terapi, personlig utveckling och utveckling av grupp. Men också för att utveckla sina färdigheter som skådespelare och teaterregissör samt i coaching. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag. När man som deltagare deltar i egna och andras dramer utvecklar man nya sidor hos sig själv. Man ökar sin ”roll repertoar” och sin förmåga att hantera gamla och nya situationer. Fokus ligger på att utveckla sina resurser. psykodrama tekniker är väl tillämpliga inom skola, vård, socialt arbete, organisationsutveckling, samt inte minst för arbete med konfliktlösning på individ- och gruppnivå.

Det här är det andra av tre introduktionsseminarier i psykodrama som vi ger under hösten. Det passar både för dig som inte har någon tidigare erfarenhet av psykodrama och för dig som vill lära dig mer. Allt vi gör är bygger på själverfarenhet och vi arbetar utifrån deltagarnas egna erfarenheter.

Ang Covid-19

Den 29 september släpper Folkhälsomyndigheten på alla restriktioner när det gäller sammankomster. Det är skönt att vi äntligen börjar återvända till någon sorts normalläge. Vi ställer inga särskilda krav på dig som deltagare men naturligtvis är vi tacksamma om du inte kommer när du är förkyld.

Dessutom kommer det att finnas handsprit tillgängligt.

Övrig info och anmälan

Plats: Gjuteriet, verkstadsgatan 1,  Karlstad
Tider: Fredag 18:30 – 21.00 (Fika serveras från kl 18:00). Lördag 09.00 – 20.00. Söndag 9.00 – 16.00

Kostnad:
2200:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
2200:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1450:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

Sista anmälningsdag är måndagen den 1 november

Kontakt

Urban Norlander
0707-548803
info@svenskamorenoinstitutet.se

Vi samarbetar med studiefrämjandet

Print Friendly, PDF & Email

Biljetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Anmälningsavgift (ARBETSGIVARE ELLER FÖRETAG) Resterande 2500 kr faktureras efter att anmälningstiden har gått ut.
Seminariekostnaden är 2750 kr inkl moms. Resterande 2500 kr faktureras när anmälningstiden har gått ut.
kr 250,00
8 available
Anmälningsavgift (PRIVATPERSON) Resterande 2000 kr faktureras efter att anmälningstiden har gått ut.
Seminariekostnaden är 2200 kr inkl moms. Resterande 2000 kr faktureras när anmälningstiden har gått ut.
kr 200,00
8 available
Anmälningsavgift (HELTIDSSTUDERANDE/ARBETSLÖS/PENSIONÄR) Resterande 1250 kr faktureras efter att anmälningstiden har gått ut.
Anmälningsavgift (Heltidsstuderande/arbetslös/pensionär) Resterande 1250 kr faktureras efter att anmälningstiden har gått ut.
kr 200,00
8 available

Detaljer

Börjar:
november 12 kl18:30
Slutar:
november 14 kl16:30
Pris:
kr200 – kr250

Arrangörer

Svenska Morenoinstitutet
Studiefrämjandet

Plats

Gjuteriet
Verkstadsgatan 1
Karlstad, Värmland 65219 Sverige
+ Google Map
Telefon:
0707548803

Comments are closed.