Byta roll


Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Gjuteriet

Ett seminarium om att hantera förändring
15-17 mars 2019 i Karlstad

Vår samtid förändras snabbt och när vi genomgår en förändring, antingen den är påtvingad eller något vi själva valt, sker det i samspel med vår omgivning. Vi ingår i olika system där våra relationer och vår roll i den grupp vi befinner oss påverkas, antingen det är vår familj, vår arbetsplats eller samhället i stort. Allt sker i ett ständigt växelspel. Genom att undersöka och förstå våra roller och relationer i relation till omgivningen kan vi hantera förändringar bättre, hitta nya förhållningssätt och bryta invanda, stelnade mönster. Mönster som tidigare fungerade bra, men som inte längre är anpassade efter de nya förhållandena.

Rollbegreppet är centralt i psykodrama och seminariets titel ”Byta roll” har flera innebörder. Dels syftar den på att skapa eller anta en ny roll i livet som när vi blir förälder byter arbete och dels syftar den på att byta roll med en annan person så att vi kan se oss själva utifrån med en annans blick, ur ett annat perspektiv. I ett förändringsarbete behöver vi göra båda delarna. Seminariet vänder sig till dig som vill lära dig mer om förändringsarbete och vill ha fler redskap, eller arbeta med din personliga utveckling och är nyfiken på psykodrama.

Psykodrama

Psykodramascenen är ett laboratorium där allt är möjligt och där inga experiment får ödesdigra konsekvenser.Psykodrama används vanligen i grupp och är en gruppterapiform men har mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt liknar inte psykodrama något annat. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden.

På psykodramascenen iscensätter huvudpersonen (protagonisten) sin frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, framtidsdrömmardrömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet, engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget ger ökad förståelse både för en själv och andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande och stärkande kraft.

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör TEP (Trainer, Educationer, Practitioner. Certifierad av Nordic Board of Examiners), handledare, skådespelare och teaterpedagog och professionell coach med lång erfarenhet av att arbeta med handledning och rollspel inom skola och i utbildningssyfte i skola och inom företag.

Laina Stolt, psykodramaregissör CP (Certified practioner by the Nordic Board of Examiners)
 Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor.

Praktisk information

Helgseminariet är öppet för alla intresserade och om du skulle vilja gå en grundutbildning i psykodrama så får du tillgodoräkna dig timmarna för helgen. Läs mer om grundutbildningen här

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av psykodrama. Arbetet under helgen är en process och det går inte att anmäla sig till enbart en dag.

Plats: Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad
Tider: Fredag 15/318:30 – 21.00; Lördag 16/3 10.00 – 20.00; Söndag 17/3 9.00 – 16.00
Kostnad: 
2300:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
2200:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1450:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

Anmälan och ytterligare information

OBS!
Vi vill ha din anmälan senast 8 mars

Anmälningstiden har gått ut. Det finns möjlighet att ställa sig på väntelista. Maila då till info@svenskamorenoinstitutet.se

Svenska Morenoinstitutet,
Urban Norlander
, Gösvägen 68
, 66340 Hammarö
, 0707-548803

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.