Då nu sedan


Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Gjuteriet

Om att lämna det gamla och kliva in i framtiden
Karlstad 27-29 mars 2020

Att göra förändringar sitt liv och kliva in i det okända kräver mod. Och att kliva in i det nya innebär också att bryta upp och lämna något, oavsett om det är en stor eller liten förändring. Men för att till fullo kunna satsa på det nya krävs tid för reflektion och att ge sig själv tillåtelse att sörja det gamla. Det innebär inte att älta men att bli färdig att se framåt. I en tid där förändring har blivit ett honnörsord är det emellanåt nödvändigt att stanna upp, reflektera göra medvetna val och ta farväl. Sorg och avslut är en viktig del i en förändringsprocess. Det kan innebära saknad över det man tvingas eller väljer att lämna och saknad över de förhoppningar och drömmar som aldrig blev förverkligade.

Vad är viktigt för mig vad kan jag lämna vad vill jag behålla  – går det? 

Ibland behöver vi bearbeta och hitta förhållningssätt till förändringar som vi redan har gjort därför att vi var tvungna eller för att de tvingades på oss utan vår kontroll. Och ibland står vi inför skeenden som vi inte vet hur vi ska hantera. På psykodramascenen gör vi ingen skillnad på dåtid nutid och framtid. Allt sker här och nu. Vi kan utforska våra berättelser om det som varit och det som är just nu, ta de farväl som är nödvändiga, fundera över vad som är viktigt och utforska möjliga framtidsscenarion.

Mer om psykodrama

Psykodramascenen kan ses som ett laboratorium där allt är möjligt och där inga experiment får ödesdigra konsekvenser. Gruppen är en resurs och gör det möjligt för och tryggt för huvudpersonen att med hjälp av ledaren/regissören undersöka olika frågeställningar. Psykodrama används vanligen i grupp och är en gruppterapiform men har mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden. 

Dramerna kan handla om realistiska situationer, framtidsdrömmar eller fantasier. Psykodrama engagerar kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring skapar ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” och man skiljer inte på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget ökar förståelse både för en själv och andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande och stärkande kraft.

Under seminariet arbetar vi praktiskt med de frågeställningar som finns i gruppen varvat med teoretiska inslag.

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör (TEP dvs. Trainer, Educationer, Practitioner. Certifierad av Nordic Baltic Board of Examiners), skådespelare och teaterpedagog och professionell coach samt handledare utbildad vi Ersta Sköndal Bräcke.

Laina Stolt, psykodramaregissör (CP dvs. Certified practioner by the Nordic Baltic Board of Examiners)
 Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor.

Praktisk information

Plats: Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad
Tider: Fredag 18:30 – 21.00 (Fika serveras från kl 18:00). Lördag 09.30 – 20.00. Söndag 9.30 – 16.00
Kostnad: 
2300:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
2200:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1450:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

Anmälan och ytterligare information

För mer information kontakta: Svenska Morenoinstitutet,
Urban Norlander
, Gösvägen 68
, 66340 Hammarö
, 0707-548803, urban@norlanderdialog.se

Vi vill ha din anmälan senast den 6 mars 2020

Print Friendly, PDF & Email

Kursanmälan

D Bokning är inte längre tillgänglig för det här evenemanget

Comments are closed.