Mellan dröm och verklighet


Evenemangsdetaljer


Seminarium med drömarbete den 28 augusti – 1 september Risinge prästgård Finspång

Att inte ta reda på vad drömmarna vill berätta är som att låta bli att öppna ett viktigt brev.

Mellan dröm och verklighet

Drömmen har sin egen verklighet och ger oss ofta nya perspektiv på den verklighet  vi lever i till vardags. De visar oss våra liv I en förvriden spegel med symboler och händelser som kan verka helt absurda. Ibland sätter den samman vardagslivets absurditeter och det vi inte kan se klart i ett vaket tillstånd och ger det  nya perspektiv. Ena gången leverera drömmen tydliga lösningar och förhållningssätt och varningar och hjälper oss genom att ifrågasätta vår tillvaro. Och andra gånger verkar de helt obegripliga. Men allt som oftast har vi något att lära om vi ger oss tid att arbeta med dem. Montague Ullman skriver i en av sina böcker: ”Att inte ta reda på vad drömmarna vill berätta är som att låta bli att öppna ett viktigt brev.”

Är du fascinerad av drömmar och att utforskar dess gåtfullhet?

Drömmar har fascinerat människor i tusentals år. I gamla tider betraktades de som ett budskap från Gudarna. I det forntida Mesopotamien, Egypten, Grekland och Rom var drömtydning och tolkning vanligt. Drömtolkning har också använts i terapeutiskt syfte först av Freud, sedan av Jung och många efterföljare till dem båda

Arbeta med drömmar i psykodrama

I psykodrama betraktar varje dröm som en unik produktion Vårt arbetssätt är att arbeta med drömmarna och symbolerna i dem såsom de framträder för dig. Som drömmare får du möjlighet att gestalta drömmen utveckla den och undersöka på vilket sätt den ger mening i just ditt liv.

På psykodramascenen, liksom i drömmens värld, finns inte ingen skillnad mellan subjekt och objekt eller inre och yttre. Vi försöker inte reproducera den ursprungliga drömmen utan gestaltar och utvecklar den, förstärker drömfigurerna och låter dem komma till uttryck. Vi skapar ett spontant spel med drömmen som utgångspunkt. Vi arbetar med de drömmar som du har med dig och de drömmar som kommer upp under den tid vi är där. Det finns inga som helst krav på tidigare erfarenhet av psykodrama. Det enda du behöver är nyfikenhet.

Om psykodrama

Psykodrama används som en metod i personlig utveckling, som handledning och i terapeutiskt syfte. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag. Både genom att delta i egna och andras dramer kan man utveckla nya sidor, öka sin ”rollrepertoar”. Fokus är på att utveckla sina resurser och därmed öka sin kompetens att hantera olika situationer.

Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden. På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, drömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att den vanliga logiken upplöses så att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och för andra. Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör (TEP dvs. Trainer, Educationer, Practitioner. Certifierad av Nordic Board of Examiners), skådespelare och teaterpedagog, handledare och professionell coach med lång erfarenhet av att arbeta med rollspel inom skola och i utbildningssyfte inom skola och företag.

Laina Stolt, psykodramaregissör (CP dvs. Certified practioner by the Nordic Board of Examiners)
 Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor.

Praktisk information

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet psykodrama. Arbetet under seminariet är en process och det går inte att anmäla sig till enstaka dagar.

Plats: Risinge prästgård ligger ca 9 km från Finspång och 3 mil från Norrköping

Tider: Vi börjar onsdagen den 28 augusti kl 18:00 och avslutar söndagen den 1:e september kl 13:00. Vi kommer att arbeta tillsammans hela dagarna med en längre lunchpaus för att få möjlighet till promenader

Mat
vi lagar maten tillsammans och matkostnaden blir självkostnadspris

Boende
Vi bor i flerbäddsrum och kostnaden för logi är 320:- per dygn

Kostnad:
4500:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
3700:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
2200:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.
Till samtliga priser kommer kostnad för kost och logi. .

Observera att du behöver ta med egna lakan. Det går dock att hyra lakan

Anmälan och ytterligare information

Urban Norlander
urban@norlanderdialog.se
+46 707 548803

Anmäl dig genom att fylla i formuläret här nedanför

Antalet platser är begränsat
Vi vill ha din anmälan senast den 1 augusti.

Observera 

Om du svarar senast den 20 juni får du 10% rabatt

Bokningsregler!
Vi tar ut en anmälningsavgift på 500:- (Anmälningsavgiften återbetalas inte)
• Avbokning efter 30 juli – Vi debiterar 50% av totalbeloppet
• Avbokning efter 13 augusti – Vi debiterar hela kostnaden

Print Friendly, PDF & Email

Kursanmälan

Du kommer att få en faktura när anmälningstiden har gått ut.

(Kryssa i här om du är medlem i Svenska Morenoinstitutet)

Biljett Pris Antal
Arbetslös/studerande/pensionär (Inkl moms) 2 200,00kr Sold out
Privataperson (inkl moms) 3 700,00kr Sold out
Arbetsgivare/eget företag betalar (exkl moms) 4 500,00kr Sold out

Comments are closed.