Drömmar och relationer


Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Gjuteriet

Sex tisdagkvällar i Karlstad 18.30 – 21.30 med start 12 februari

Drömmar har fascinerat människor i tusentals år. I psykodrama arbetar vi med drömmarna och symbolerna som de visar sig. Vi betraktar drömvärlden som en realitet och gestaltar och utforskar dess gåtfullhet för att förstå bilderna som något som skänker mening och nya perspektiv till våra liv. Fokus ligger på aktion – gestaltning.

Drömmarna är fulla med bilder och symboler inte sällan hämtade från vår vardag men satta i till synes absurda sammanhang och ofta handlar de om våra relationer och belyser dem i nya perspektiv.

Vi kommer att arbeta med de drömmar som du har med dig och i den mån det finns kopplingar till vardagslivet och relationer som du vill utforska så utvecklar vi spelen och iscensätter det.

Arbeta med drömmar och relationer i psykodrama

I psykodrama arbetar vi med drömmarna och symbolerna som de visar sig. Vi betraktar bla drömvärlden som en realitet och gestaltar och utforskar dem.

På psykodramascenen, liksom i drömmens värld, finns inte ingen skillnad mellan subjekt och objekt eller inre och yttre. Vi försöker inte reproducera den ursprungliga drömmen utan gestaltar och utvecklar den, förstärker drömfigurerna och låter dem komma till uttryck. Vi skapar ett spontant spel med drömmen som utgångspunkt.

Om psykodrama

Psykodrama används för handledning, personlig utveckling, och i terapeutiskt syfte. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag. Både genom att delta i egna och andras dramer kan man utveckla nya sidor, öka sin ”rollrepertoar”. Fokus är på att utveckla resurser och därmed öka sin kompetens att hantera olika situationer.

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör TEP (Trainer, Educationer, Practitioner. Certifierad av Nordic Board of Examiners), handledare, skådespelare och teaterpedagog och professionell coach med lång erfarenhet av att arbeta med handledning och rollspel inom skola och i utbildningssyfte i skolor och företag.

Praktisk information

Seminarieserien är öppen för alla intresserade och du behöver inte ha tidigare erfarenhet av psykodrama. Seminarierna hänger ihop så anmälan gäller för samtliga kvällar.

Plats: Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad
Tider:Tisdagar 18:30 – 21.30
första seminariet är tisdagen den 12/2 övriga datum är 19/2, 5/3, 19/3, 2/4 och 16/4
Kostnad: 1350:- (Inkl moms)

Anmälan och ytterligare information

Anmäl dig genom att skicka ett mail till
info@svenskamorenoinstitutet.se

Svenska Morenoinstitutet,
 Urban Norlander
, Gösvägen 68
, 66340 Hammarö
, 0707-548803

Eller fyll i detta formulär:

Print Friendly, PDF & Email

Kursanmälan

Du kommer att få en faktura när anmälningstiden har gått ut.

(Kryssa i här om du är medlem i Svenska Morenoinstitutet)

Biljett Pris Antal
Drömmar och relationer 1 350,00kr Sold out

Comments are closed.