Drömgrupp


Evenemangsdetaljer

This event is running from 3 september 2018 until 14 november 2018. It is next occurring on 31 oktober, 2018 18:30

  • Lokal: Gjuteriet
  • Kommande datum:

Är du fascinerad av drömmar och att utforskar dem?

Under hösten kommer vi att i samarbete med Studiefrämjandet i Värmland att erbjuda en seminarieserie sex kvällar i Karlstad.

 

Det har kommit en del förfrågningar på en drömgrupp och därför startar vi den här drömgruppen i Karlstad. Drömmar har fascinerat människor i tusentals år. I gamla tider betraktades drömmar som ett budskap från Gudarna. I det forntida Mesopotamien, Egypten, Grekland och Rom var drömtydning och tolkning vanligt. Drömtolkning har också använts i terapeutiskt syfte först av Freud, sedan av Jung och många efterföljare till dem båda

Arbeta med drömmar i psykodrama

I psykodrama arbetar vi med drömmarna och symbolerna som de visar sig. Vi betraktar bla drömvärlden som en realitet och gestaltar och utforskar dess gåtfullhet för att förstå bilderna som något som skänker mening och nya perspektiv till våra liv. Fokus ligger på aktion – gestaltning.

På psykodramascenen, liksom i drömmens värld, finns inte ingen skillnad mellan subjekt och objekt eller inre och yttre. Vi försöker inte reproducera den ursprungliga drömmen utan gestaltar och utvecklar den, förstärker drömfigurerna och låter dem komma till uttryck. Vi skapar ett spontant spel med drömmen som utgångspunkt. Vi arbetar med de drömmar som du har med dig och de drömmar som kommer upp under helgen. Det finns inga som helst krav på tidigare erfarenhet av psykodrama. Det enda du behöver är nyfikenhet.

Om psykodrama

Psykodrama används som en metod i personlig utveckling, som handledning och i terapeutiskt syfte. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag – man kan t.ex. öva sig i olika situationer. Både genom att delta i egna och andras dramer kan man utveckla nya sidor, öka sin ”rollrepertoar”. Fokus är på att utveckla resurser och därmed öka sin kompetens att hantera olika situationer.

Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden. På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, drömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att den vanliga logiken upplöses så att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och för andra. Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör (TEP dvs. Trainer, Educationer, Practitioner. Certifierad av Nordic Board of Examiners), skådespelare och teaterpedagog, handledare och professionell coach med lång erfarenhet av att arbeta med rollspel inom skola och i utbildningssyfte inom skola och företag.

Praktisk information

Plats: Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad
Datum: kvällar med start 3 september.
Övriga datum är 19 september, 3 oktober 17 oktober, 31 oktober och 14c november.

Tid: kl 18:30 – 21:30

Pris: 1350:-

Seminarierna är ett samarbete med Studiefrämjandet i Värmland

Observera att seminarierna hänger ihop. Man anmäler sig till alla 6 tillfällena

Övrig information kontakta

Urban Norlander
Gösvägen 68
66340 Hammarö
+46 (0)70 754 88 03
info@svenskamorenoinstitutet.se

Anmälan

Vi vill ha din anmälan senast  den 27 augusti.
Anmäl dig i formuläret här nedanför

Print Friendly, PDF & Email

Ett alternativ

Du kommer att få en faktura när anmälningstiden har gått ut.

Biljett Pris Antal
Drömgrupp (sex tillfällen) 1 350,00kr Sold out

Comments are closed.