Drömmens perspektiv


Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Gjuteriet

Helgseminarium om att arbeta med drömmar i psykodrama den 26-28 oktober i Karlstad

Sommarseminariet om drömmar väckte stort intresse och därför gör vi nu ett nytt seminarium denna gång över en helg

Drömmar ger våra liv nya perspektiv genom att låta oss se vår vardag i form av symboler och metaforer. De sätter samman vardagslivets absurditeter och det vi inte kan se klart i ett vaket tillstånd och ger det  ny mening. Ena gången leverera drömmen tydliga lösningar och förhållningssätt och varningar och andra gånger verkar de helt obegripliga. Men allt som oftast har vi något att lära om vi ger oss tid att arbeta med dem. Montague Ullman skriver i en av sina böcker: ”Att inte ta reda på vad drömmarna vill berätta är som att låta bli att öppna ett viktigt brev.”

Är du fascinerad av drömmar och att utforskar dess gåtfullhet?

Drömmar har fascinerat människor i tusentals år. I gamla tider betraktades de som ett budskap från Gudarna. I det forntida Mesopotamien, Egypten, Grekland och Rom var drömtydning och tolkning vanligt. Drömtolkning har också använts i terapeutiskt syfte först av Freud, sedan av Jung och många efterföljare till dem båda

Arbeta med drömmar i psykodrama

I psykodrama betraktar varje dröm som en unik produktion Vårt arbetssätt är att arbeta med drömmarna och symbolerna i dem såsom de framträder för dig. Som drömmare får du möjlighet att gestalta drömmen utveckla den och undersöka på vilket sätt den ger mening i just ditt liv.

På psykodramascenen, liksom i drömmens värld, finns inte ingen skillnad mellan subjekt och objekt eller inre och yttre. Vi försöker inte reproducera den ursprungliga drömmen utan gestaltar och utvecklar den, förstärker drömfigurerna och låter dem komma till uttryck. Vi skapar ett spontant spel med drömmen som utgångspunkt. Vi arbetar med de drömmar som du har med dig och de drömmar som kommer upp under den tid vi är där. Det finns inga som helst krav på tidigare erfarenhet av psykodrama. Det enda du behöver är nyfikenhet.

Om psykodrama

Psykodrama används som en metod i personlig utveckling, som handledning och i terapeutiskt syfte. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag. Både genom att delta i egna och andras dramer kan man utveckla nya sidor, öka sin ”rollrepertoar”. Fokus är på att utveckla sina resurser och därmed öka sin kompetens att hantera olika situationer.

Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden. På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, drömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att den vanliga logiken upplöses så att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och för andra. Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör (TEP dvs. Trainer, Educationer, Practitioner. Certifierad av Nordic Board of Examiners), skådespelare och teaterpedagog, handledare och professionell coach med lång erfarenhet av att arbeta med rollspel inom skola och i utbildningssyfte inom skola och företag.

Laina Stolt, psykodramaregissör (CP dvs. Certified practioner by the Nordic Board of Examiners)
 Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor.

Praktisk information

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet psykodrama. Arbetet under seminariet är en process och det går inte att anmäla sig till enstaka dagar.

Plats: Vi kommer att vara på Gjuteriet som är ett föreningshus i Karlstad

Tider: Vi börjar fredagen den 26 oktober kl 18:30 och avslutar söndagen den 28:e oktober kl 16:00.
Fredag 18:30 – 21:30 Lördag 10.00 – 20.00 (med en längre lunchpaus då var och en ordnar sin egen lunch) och söndag 9.00 – 16.00 med en gemensam enklare lunch som ingår i priset.
Kostnad:
2400:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
2200:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1450:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

Anmälan och ytterligare information

Urban Norlander
urban@norlanderdramatik.se
+46 707 548803

Anmäl dig genom att skicka ett mail till
info@svenskamorenoinstitutet.se
eller fyll i formuläret här nedanför

Vi vill ha din anmälan senast torsdagen den 18 oktober.

OBS!
Jag tar ut en anmälningsavgift på 250:- (Anmälningsavgiften återbetalas inte)

Print Friendly, PDF & Email

Kursanmälan

Du kommer att få en faktura när anmälningstiden har gått ut.

(Kryssa i här om du är medlem i Svenska Morenoinstitutet)

Biljett Pris Antal
Arbetsgivare/eget företag betalar (exkl moms) 2 400,00kr Sold out
Privataperson (inkl moms) 2 200,00kr Sold out
Arbetslös/studerande/pensionär (Inkl moms) 1 450,00kr Sold out

Comments are closed.