Open Stage


Evenemangsdetaljer

  • Date:

En öppen scen för dig som är nyfiken på psykodrama
Den 17 oktober 2019 klockan 18.00 – 21.00 

 

I olika städer och platser i Finland, Estland, Lettland, Sverige och Norge presenterar vi psykodrama för alla som är nyfikna. Alla är välkomna.
Psykodrama är för dig som vill utveckla din kreativitet i ditt arbete med människor. Och för dig som vill arbeta med din egen personliga utveckling. Att utforska livet med hjälp av psykodrama innebär att med hjälp av improviserade rollspel undersöka olika perspektiv på vår komplicerade tillvaro och hur vi kan leva livet mer fullständigt. På psykodramascenen förbereder vi oss genom att iscensätta önskningar, drömmar, rädsla och fantasier och träna för det oväntade.

Vi ses på följande platser

Karlstad: Gjuteriet Verkstadsgatan 1
Anmäl dig till Urban Norlander urban@norlanderdialog.se
(Ingen avgift)

Stockholm: Runvägen 4, Huddinge.
Anmäl dig till Ruuda Palmquist på tel. 08-711 9446 . (Du får då också anvisning för hur du ska finna ingången till lokalen.)
Pris för deltagande: 150.-

Mer om Psykodrama

Psykodrama skapades av Dr JL Moreno. Moreno hade en stor tro på människans förmåga att vägleda och hjälpa sig själv. Inspirerad av barnens förhållande till omvärlden såg han betydelsen av leken. I barnens spontana spel hade önskningarnas magi en central plats. Barns lek och rollspel kan vara grymma, kärleksfulla, orealistiska, realistiska, men lämnar en känsla av välbefinnande. Fantasin är ett sätt för barnet att behärska sin situation i en hård och stor värld och få förtroende för sitt ”jag”.
 
Psykodrama används för närvarande för personlig utveckling, vägledning och terapeutiska syften. Men också för att utveckla färdigheter som skådespelare och teaterregissör och coaching. Psykodrama är en konstform med kognitiva och beteendemässiga inslag. När man som deltagare deltar i sina egna och andras drama utvecklar man nya roller. Rollrepertoaren ökar vilket ökar förmågan att hantera gamla och nya situationer. Fokus ligger på att utveckla resurser och därmed öka kompetensen att hantera olika situationer.

Välkommen till en magisk och spännande kväll.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.