Regi- och ledarseminarium


Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Gjuteriet
  • Categorier:

För dig som har utbildning i psykodrama och vill fräscha upp dina kunskaper och träna på att leda och regissera.
Karlstad 31 januari – 2 februari 2020

 

Moreno definierar regissörens uppgift som tre roller; Producenten, Terapeuten och Analytikern. Och i sin bok Focus on Psychodrama lägger Kellerman till ytterligare en roll; Gruppledaren. Alla rollerna agerar parallellt och växelvis med varandra och ibland flyter de i varandra.

Gruppledaren uppgift är att ha överblick över vad som händer med gruppens sociometri (nbördes relationer), från det att gruppen startar tills dess attdeltagarna skiljs åt. Såväl under raster som under sharing protagonistval, hjälp-jagsrollsval, processanalyser och dramer. Gruppledarrollen med ansvar för gruppens utveckling och sociometri är kanske den mest grundläggande rollen för regissören. 

Analytikerns uppgift är att känna in sig känslomässigt och intellektuellt och att med hjälp av observationer av relationerna i gruppen och agerandet av den enskilde se vilka behov som finns. Både under efter och mellan dramerna på scenen.

Terapeutens uppgift är att leda gruppen och den enskilde på upptäcktsfärd och tillsammans skapa lärsituationer och belysa motsättningar, mönster och sammanhang, samt att iscensätta situationer och dramer och interventioner som kan vara utvecklande för protagonisten.

Producentens uppgift, slutligen, är att leda och hjälpa protagonisten att iscensätta sin berättelse antingen den är interpersonell eller intrapersonell. Att ställa scener mot varandra för att belysa frågeställningar. Att engagera den övriga gruppen i dramat osv.

Att hålla allt hålla koll på alla roller kan kännas övermäktigt och det är ibland svårt att navigera. Men det viktigaste för en ledare och psykodramaregissör är  genuin nyfikenhet och lekfullhet.

Under helgen kommer vi att arbeta med de teman som är aktuella i gruppen och fokus kommer att ligga på processanalys och att leda och regissera psykodrama

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör (TEP dvs. Trainer, Educationer, Practitioner. Certifierad av Nordic Board of Examiners), skådespelare och teaterpedagog och professionell coach samt handledare utbildad vi Ersta Sköndal Bräcke.

Laina Stolt, psykodramaregissör (CP dvs. Certified practioner by the Nordic Board of Examiners)
 Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor.

Praktisk information

Plats: Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad
Tider: Fredag 18:30 – 21.00 (Fika serveras från kl 18:00). Lördag 09.30 – 20.00. Söndag 9.30 – 16.00
Kostnad: 
2300:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
2200:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1450:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.

Anmälan och ytterligare information

För mer information kontakta: Svenska Morenoinstitutet,
Urban Norlander
, Gösvägen 68
, 66340 Hammarö
, 0707-548803, urban@norlanderdialog.se

Vi vill ha din anmälan senast den 8 januari

Anmäler du dig före 4 december får du 10% rabatt

Print Friendly, PDF & Email

Kursanmälan

Biljett Pris Antal
Arbetsgivare/eget företag betalar (exkl moms) 2 300,00kr Sold out
Privataperson (inkl moms) 2 200,00kr Sold out
Arbetslös/studerande/pensionär (Inkl moms) 1 450,00kr Sold out

Comments are closed.