Spela roll!


Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Gjuteriet

Kvällsgrupp om att utveckla och hantera vardagslivets roller och relationer.
6 tisdagskvällar i Karlstad med start den 26 november

 

I vårt dagliga liv möter vi andra människor i en rad olika situationer – på arbetet i hemmet, i affären osv. I alla dessa situationer definierar vi andra och oss själva och blir själva definierade av andra. Allt beroende på sammanhang, förväntningar och vilka vi vill vara. Vi spelar olika roller som vi behärskar olika bra och ibland hamnar vi även i roller som vi absolut inte vill ha. 

J L Moreno grundaren av psykodrama menade att vi skapar våra roller i ett ständigt växelspel med andra människor och vår omgivning och därmed skapar vi också oss själva. Han ansåg att vårt själv snarare bestäms av våra roller än tvärtom. Hur bra vi är på att hantera olika situationer hänger alltså intimt samman med hur bra vi är att hantera vår rollrepertoar

Under arbetet i kvällsgruppen kommer vi att använda psykodrama för att undersöka våra roller och relationer och hur vi kan och vill utveckla dem. Arbetet kommer hela tiden att utgå från gruppens behov.

Mer om psykodrama

Psykodrama används som en metod i personlig utveckling, som handledning och i terapeutiskt syfte. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag – man kan t.ex. öva sig i olika situationer. Både genom att delta i egna och andras dramer utvecklar vi nya sidor och ökr vår ”rollrepertoar”. Fokus ligger på att utveckla resurser och därmed öka kompetensen att hantera olika situationer.

Dr J. L. Moreno betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden som han utvecklade ur ett arbete med improvisationsteater. På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, drömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att den vanliga logiken upplöses så att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och för andra. Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan repetitioner och färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Vill du utforska dig själv och dina relationer, förstå hinder och utveckla dina möjligheter i olika livssituationer så är psykodrama ett kreativt och spännande sätt att göra det på.

Vi kommer att vara en grupp på 5-8 personer som träffas 6 ggr under hösten 2019 och våren 2020. Första tillfället är tisdagen den 26 november

Samtliga datum:

26 november, 10 december, 7 januari, 21 januari, 4 februari, 18 februari

Plats

Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad (Rum 215)

Kostnad

1400 SEK (Totalt för samtliga kvällar)

Detta är en studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet Värmland – Örebro

Information och anmälan

För ytterligare information kontakta Urban Norlander på 0707-548803 eller urban@norlanderdialog.se
Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan. 
Observera att tillfällena hänger ihop och att du anmäler dig till alla på en gång
Jag vill ha din anmälan senast 18 november

Print Friendly, PDF & Email

Kursanmälan

D Bokning är inte längre tillgänglig för det här evenemanget

Comments are closed.