Surrealism och surplus reality


Evenemangsdetaljer

This event is running from 28 september 2019 until 26 oktober 2019. It is next occurring on 26 oktober, 2019 09:00

  • Kommande datum:

Skriv- och psykodramaseminarium
den 28 – 29 sept och den 26 – 27 okt 2019 i Stockholm

Vårt dagliga bröd av Inga Modén

Vårt dagliga bröd av Inga Modén

Om du är intresserad av att delta i en kombinerad skriv- och psykodramagrupp, där viss tid används för att jobba med att dokumentera gruppens arbete, är du mycket välkommen på ett av dessa två helgseminarier eller båda.

Jag planerar att fortsätta att skriva om psykodrama på ett liknande sätt som jag har gjort i de skrifter som presenteras på konferensen den 11 – 12 maj, genom att i första hand beskriva psykodramatiska grupprocesser som jag själv har varit med om. Jag vill göra det tillsammans med deltagarna i grup-perna, genom att komplettera med deras texter om gruppens arbete. Givetvis ska detta göras utan att personer ska kunna kännas igen.

Jag vill gärna att gruppen ska bestå av personer både med och utan psykodramaerfarenhet. Det blir en experimentell grupp där tonvikten ligger på psykodrama som konst, inte som terapi.

Tanken är att under dessa två helger förmedla något om vad som menas med surrealistiskt psyko-drama och att presentera flera spännande surrealistiska psykodramaövningar, som jag har arbetat mycket med genom åren, men som nog inte är så välkända idag. Dessa övningar är så speciella att det vore synd om de inte blir bevarade i skriven form. Än så länge finns de endast i mitt och några andra personers minnen och anteckningsblock.

Övningarna är skapade av psykodramaregissörerna Leif Dag Blomkvist och Marc Treadwell.  De kom till i ett kreativt skede i psykodramats historia, i mitten av 1980-talet, då det bl a genomfördes fyra konferenser i Europa, vilka bidrog till att utveckla det surrealistiska psykodramat. Dessa övningar skulle inte ha något värde om de sågs som enbart tekniker. De är djupt förankrade i den filosofi som har präglat Svenska Morenoinstitutets sätt att arbeta med psykodrama. Jag vill dela med mig av det jag kan om tankegångarna bakom det här arbetssättet och jag vill med gruppens hjälp skriva om konkreta upplevelser av det.

Några av de surrealistiska psykodramateknikerna som gruppen kommer att få vara med om: Bryggan, Den levande tidningen, Den magiska butiken, Profetian, Spotlight psykodrama och Tvillingövningen.

När vi har arbetat med en övning och eventuellt haft ett efterföljande psykodrama, följer ett skriv-moment.

Ledare:

Ragnhild Poppius, Psykodramregissör, TEP, Trainer, Educator and Practitioner in Psychodrama och leg familjeterapeut. Har arbetat som lärare på Svenska Morenoinstitutet under åren 1984 – 2000 och 2007 – 2012. För övrigt verksam inom Forum för Sociometri och Psykodrama där vi bl a har arbetat med sociometriska familjeveckor, socialt nätverksarbete och genomfört många konferenser där psykodrama fått möta angränsande fält.

Deltagare:

Både personer som är erfarna i psykodrama och personer som inte känner till metoden är välkomna.  Om du inte är bekant med psykodrama bör du ha varit med på majkonferensen och där fått ta del av det mest elementära i metoden.

Plats: 

Alvik, Stockholm.

Kostnad:

Om arbetsgivare eller företag betalar kostar det 2.500 kr, om du betalar själv kostar det 1.200 kr, om du är stud. eller pensionär 700 kr.

Ladda ner foldern som pdf här

Anmälan

Maila din anmälan till forum-sociometri@telia.com

Eller fyll i detta formulär:

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.