Uppsatshandledning


Evenemangsdetaljer

  • Date:

En uppsatshandledning för dig som gjort klar din ledarutbildning men som inte har skrivit din uppsats
Start 7 maj 2020

Gruppen kommer att träffas sammanlagt 7 tillfällen under hösten förutom examinationen. Två av träffarna är fysiska möten och fem är onlinemöten via Zoom. Examinationen sker i början på december. Processen innefattar både att skriva sin uppsats och att , i slutfasen, läsa och delge lite mer fördjupande synpunkter på en studiekamrats uppsats.

En förutsättning för att kunna delta är att man genom gått en grundutbildning och en ledarutbildning enligt de krav som finns fastställda i Svenska Morenoinstitutet. Du kan alltså ha gått utbildningen i ett annat institut men kraven ska vara desamma. Läs mer här: https://svenskamorenoinstitutet.se/utbildningar/

Tidsschema:

1. 7/5 2020 kl 18.30 – 20.00
Onlinemöte via Zoom Presentation där var och en presenterar vad den tänkt skriva om. Det är möjligt att ni får vara beredda på att detta blir lite förlängt eftersom vi ska hinna med att lära oss hantera Zoom. Även om det är väldigt enkelt så är det nytt för en del. I slutet på det här brevet finns instruktioner så att ni kan förbereda er och vid behov ladda ner nödvändig programvara.

2. 30/8 2020, halvdag 11-16
Fysiskt möte (Plats är inte bokad än men trol stockholm) Uppstart, vi träffas en halvdag för att med psykodramametoder undersöka hinder/ mål osv vad gäller uppsatsskrivandet och går igenom formalia osv. Alternativt gemensamt möte på ZOOM Beroende på omfattningen på uppsatsen och behovet av handledning. Under mötet går vi bland annat igenom formalia och förslaget gällande handledningsträffar, gemensamma och eventuella enskilda, för att få både en sammanhållen och kontinuerlig skrivprocess.

3. 10/9 2020 kl 18.30 – 20.00
Onlinemöte via Zoom Första digitala mötet i grupp. Genomgång av var man befinner sig i skrivandet och planering av det fortsatt arbetet

4. 1/10 2020, kl 18.30 – 20.00
Onlinemöte via Zoom Andra digitala grupp genomgången och handledningstillfället

5. 22/10 2020 kl 18.30 – 20.000
Onlinemöte via Zoom Tredje digitala mötet i grupp

6. 8/11 2020 halvdag 11-16
Fysiskt möte (Plats är inte bokad än men trol stockholm)

 Fjärde handledningstillfället i grupp Planering av examinationen

7. 19/11 kl 18.30 – 20.00
Onlinemöte via Zoom Finslipning

8. December 2020
Ett öppet helgseminarium där presentationer av uppsatser varvas med andra workshops och seminarier.

Ledare

Paula Margareta Hämäläinen Karlström och Urban Norlander håller i helheten, Paula kommer att hålla i skrivprocessen och Urban kommer ha tonvikten på Litteraturtips och hålla psykodramaperspektivet. Paula kommer att vara med vid samtliga träffar och Urban vid de fysiska mötena, samt vid några av Zoom-mötena. Paula kommer att ta fram en manual för skrivandet och formen kommer att vara en vetenskaplig essä. Det innebär inte att ni som kommit en bra bit på väg måste göra om en massa arbete utan tanken är att ni genom handledningstillfällena ska få stöd och inspiration till att göra klart er uppsats.

Kostnad, anmälningsavgift och betalning

Den sammanlagda kostnaden för hela seminarieserien är 3500:- inkl moms för privatperson och 3500:- exkl moms om företag/arbetsgivare betalar. Ni kommer att få en faktura på beloppet. Vi vill ha in en anmälningsavgift på 500:- (inkl moms) för att anmälan ska räknas som fullständig. Resterande belopp kan delas upp och betalas vid två tillfällen om ni vill det. Ett i augusti och ett i oktober. 

Online seminarierna

Till Onlineseminarierna använder vi zoom som är ett välfungerande konferenssystem som fungerar bättre än Skype. Det finns för både smartphone, surfplatta och dator. Under seminarierna är det bäst att använda dator men det fungerar med surfplatta också smartphone är en nödlösning om inget annat finns. I absoluta nödfall går det även att ringa in till mötet på ett svenskt telefonnummer.Här kan du läsa mer om zoom https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Det svenska telefonnumret och mötes-id kommer du att få in inbjudningsmejlet.

Är du intresserad av att delta i handledningen?

Skicka ett mejl till urban@norlanderdialog.se eller ring 070-754 88 03 
Notera också att vi vill ha in en anmälningsavgift på 500:-

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.