Events at Gjuteriet

I ett och samma hus arbetar ett stort antal av Karlstads kulturföreningar med musik, teater, naturvård, foto, närradio, film, m.m. Ett bra exempel på hur föreningar tillsammans lyckats skapa ett resurscentrum för ideell verksamhet genom att återanvända en gammal industribyggnad.

http://www.gjuteriet.nu/

— Helgseminarium om att använda psykodrama som metod i handledning 18 – 20 oktober 2019 i Karlstad Genom att inkludera  kreativa metoder i handledning engageras hela personen i handledningsprocessen och känsla och intellekt kopplas samman. Seminariet riktar sig framför allt till dig som är handledare och vill utveckla din repertoar och använda kreativa metoder, och till dig som håller på med psykodrama och vill använda det i handledning. Psykodrama innehåller många metoder och tekniker som kan fördjupa och vara komplement till…

Läs mer