Events at Gjuteriet

I ett och samma hus arbetar ett stort antal av Karlstads kulturföreningar med musik, teater, naturvård, foto, närradio, film, m.m. Ett bra exempel på hur föreningar tillsammans lyckats skapa ett resurscentrum för ideell verksamhet genom att återanvända en gammal industribyggnad.

http://www.gjuteriet.nu/

Sex tisdagkvällar i Karlstad 18.30 – 21.30 med start 12 februari.
Drömmar har fascinerat människor i tusentals år. I psykodrama arbetar vi med drömmarna och symbolerna som de visar sig. Vi betraktar drömvärlden som en realitet och gestaltar och utforskar dess gåtfullhet för att förstå bilderna som något som skänker mening och nya perspektiv till våra liv. Fokus ligger på aktion – gestaltning.

Läs mer

Ett seminarium om att hantera förändring
15-17 mars 2019 i Karlstad
Vår samtid förändras snabbt och när vi genomgår en förändring, antingen den är påtvingad eller något vi själva valt, sker det i samspel med vår omgivning. Vi ingår i olika system där våra relationer och vår roll i den grupp vi befinner oss påverkas. Genom att undersöka och förstå våra roller och relationer i relation till omgivningen kan vi hantera förändringar bättre, hitta nya förhållningssätt och bryta invanda, stelnade mönster. Mönster som tidigare fungerade bra, men som inte längre är anpassade efter de nya förhållandena.

Läs mer