Events at Gjuteriet

I ett och samma hus arbetar ett stort antal av Karlstads kulturföreningar med musik, teater, naturvård, foto, närradio, film, m.m. Ett bra exempel på hur föreningar tillsammans lyckats skapa ett resurscentrum för ideell verksamhet genom att återanvända en gammal industribyggnad.

http://www.gjuteriet.nu/

Om att lämna det gamla och kliva in i framtiden Karlstad 27-29 mars 2020 Att göra förändringar sitt liv och kliva in i det okända kräver mod. Och att kliva in i det nya innebär också att bryta upp och lämna något, oavsett om det är en stor eller liten förändring. Men för att till fullo kunna satsa på det nya krävs tid för reflektion och att ge sig själv tillåtelse att sörja det gamla. Det innebär inte att älta…

Läs mer