Psykodrama online

Om att arbeta med psykodrama online

Moreno betonade det genuina mötet, rollbytet och förmågan att känna in sig varandra och se på varandra med den varandras ögon (tele). Hans tankar om kreativitet och spontanitet är grundläggande i hans filosofi. Han såg med nyfikenhet förhoppning och bävan på den tekniska utvecklingen i början på 1900-talet och ansåg att det fanns stor risk att människor skulle bli slavar under maskiner. Det enda sättet att lösa det, menade han, var genom att träna upp sin kreativitet och spontanitet och därigenom kunna hantera den föränderliga värld vi möter. I dag när vi har kommit en bit in i det 21:a århundradet är det än mer aktuellt. 

Pandemin har yterligare ställt allt på sin spets och det har blivit omöjligt att träffa fysiskt för att arbeta med psykodrama. Därför vill vi bjuda in till att prova att arbeta med psykodrama online. Förvånansvärt mycket av det vi gör när vi möts fysiskt går att göra online. Dofter beröring och den rumsliga känslan kan vi inte använda istället får vi förlita oss på vår föreställningsförmåga

Psykodrama betonar relationer och är inte individuell terapi i grupp utan snarare relationsterapi. När vi nu möts online är det viktigt att hålla kvar vid det.Lägg en intresseanmälan här nedan så hittar vi en gemensam tid

Ledare

Urban Norlander, psykodramaregissör (TEP dvs. Trainer, Educationer, Practitioner. Certifierad av Nordic Baltic Board of Examiners), skådespelare och teaterpedagog och professionell coach samt handledare utbildad vi Ersta Sköndal Bräcke.

Våren 2020 kommer vi att genomföra några seminarier för den som är intresserad av att prova. Läs mer under evenemang

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.