Seminarier och kurser

Svenska Morenoinstitutet anordnar med jämna mellanrun seminarier i och kurser på olika teman.

Huvudsyftet är att skapa mötesplatser för utbyte mellan kollegor, både psykodramatiker och personer som arbetar inom angränsande områden. Sådana möten behöver vi för att utvecklas, lära oss av varandra och hjälpas åt värna om dessa kreativa former som på många sätt är hotade i dagens samhälle.

Ett annat syfte är att möta behovet av fördjupning – att ta ett spännande ämne som utgångspunkt, närma sig detta och fundera över det utifrån olika aspekter.

Ytterligare ett syfte är att väcka intresse för psykodrama hos dem som ännu inte träffat på metoden. Psykodrama kan betraktas som en livsfilosofi som innehåller ett antal centrala begrepp. Vi som är verksamma inom Svenska Morenoinstitutet har ett intresse av lära oss mer om den ursprungliga morenianska filosofin och om psykodrama som teaterkonst, av att stå upp för dessa dimensioner och samtidigt hitta vägar till förnyelse. Ett sätt att försöka förstå är att tillsammans med personer från andra riktningar och traditioner syna de psykodramatiska nyckelorden och reflektera över deras betydelser.

Aktuellt:
Idag

Latest Past Evenemang

Psykodramats mångfald

Runda vägen 25 Runda vägen 25, Bromma

Seminarium i Stockholm den 7 – 8 maj 2022 Välkommen till två heldagar med psykodrama där olika sätt att arbeta och olika teman presenteras. Du kan vara med oavsett om du tidigare har deltagit i psykodrama eller är helt ny i detta sammanhang. Det är en fördel om du är med båda dagarna. Några av de medverkande är endast med en dag. Tid och plats Lördagen den 7 maj kl.10:00 - 17:00 samt ett extrapass för dem som vill kl.…

Comments are closed.