Grundutbildning i Karlstad

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet Grundutbildningen del I startar januari 2022 (exakt datum kommer snart) Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.seom du är intresserad. Förändringar pga av Coronaepidemin Som alla andra påverkas även vi av Corona-epidemin och vi har varit tvungna att...

Psykodrama på Film

En film som på ett mycket enkelt sätt förklarar grunderna i psykodrama, Film om psykodrama från New York training institute  Att arbeta med trauman – Tian Dayton Psychodrama Workshop Zerka Moreno om varför psykodrama fungerar Zerka Moreno i arbete

Open Stage – Karlstad

I olika städer och platser i Finland, Estland, Lettland, Sverige och Norge presenterar vi psykodrama för alla som är nyfikna. Alla är välkomna. Psykodrama är för dig som vill utveckla din kreativitet i ditt arbete med människor. Och för dig som vill arbeta med din egen personliga utveckling. 

Roller i förändring

Världen omkring oss förändras ständigt. Vi ingår i olika system där våra relationer och vår roll i den grupp vi befinner oss påverkas. Ibland klarar våra roller att hantera förändringen men inbland gör de inte det. De skapades för en helt annan verklighet och är inte alls anpassade för den nya situationen utan måste förändras eller förkastas.

Leken, rollerna och livet

Ett seminarium om hur lek, teater och psykodrama kan hjälpa oss att få nya perspektiv och förhållningssätt till situationer vi varit med om och förbereda oss inför framtiden.

Grundutbildning i Karlstad

Grundutbildning i Karlstad
Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet Grundutbildningen del I startar januari 2022 (exakt datum kommer snart) Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.seom du är intresserad. Förändringar pga av Coronaepidemin Som alla andra påverkas även vi av Corona-epidemin och vi har varit tvungna att...

Psykodrama på Film

Psykodrama på Film
En film som på ett mycket enkelt sätt förklarar grunderna i psykodrama, Film om psykodrama från New York training institute  Att arbeta med trauman – Tian Dayton Psychodrama Workshop Zerka Moreno om varför psykodrama fungerar Zerka Moreno i arbete

Open Stage – Karlstad

Open Stage – Karlstad
I olika städer och platser i Finland, Estland, Lettland, Sverige och Norge presenterar vi psykodrama för alla som är nyfikna. Alla är välkomna. Psykodrama är för dig som vill utveckla din kreativitet i ditt arbete med människor. Och för dig som vill arbeta med din egen personliga utveckling. 

Roller i förändring

Roller i förändring
Världen omkring oss förändras ständigt. Vi ingår i olika system där våra relationer och vår roll i den grupp vi befinner oss påverkas. Ibland klarar våra roller att hantera förändringen men inbland gör de inte det. De skapades för en helt annan verklighet och är inte alls anpassade för den nya situationen utan måste förändras eller förkastas.

Leken, rollerna och livet

Leken, rollerna och livet
Ett seminarium om hur lek, teater och psykodrama kan hjälpa oss att få nya perspektiv och förhållningssätt till situationer vi varit med om och förbereda oss inför framtiden.

Våra relationer skapar oss

Våra relationer skapar oss
Man vill bli älskad i brist därpå beundrad i brist därpå fruktad i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till varje pris som helst.  (Ur Doktor Glas av Hjalmar Söderberg)

Spontanitet – kreativitet

Spontanitet – kreativitet
Fastnar du ibland i mönster, känner dig låst och får svårt att hantera vissa situationer? I så fall är du inte ensam. Vi har alla våra “hang ups” och svårigheter. Ibland består de av invanda mönster som inte längre passar för den situation vi befinner oss i och ibland aktiverar en situation gamla minnen som blockerar oss och gör oss oförmögna att handla. 
Powered by Tempera & WordPress.