Grundutbildning i Karlstad

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet Grundutbildningen del I startar 24 – 26 april 2020 Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.seom du är intresserad. Utbildningen ges i på Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad I många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som...

Uppsatshandledning

En uppsatshandledning för dig som gjort klar din ledarutbildning men som inte har skrivit din uppsats Start 7 maj 2020 Gruppen kommer att träffas sammanlagt 7 tillfällen under hösten förutom examinationen. Två av träffarna är fysiska möten och fem är...

Spela roll!

Kvällsgrupp om att utveckla och hantera vardagslivets roller och relationer. 6 tisdagskvällar i Karlstad med start den 26 november   I vårt dagliga liv möter vi andra människor i en rad olika situationer – på arbetet i hemmet, i affären...

Då nu sedan

Om att lämna det gamla och kliva in i framtiden Karlstad 27-29 mars 2020 Att göra förändringar sitt liv och kliva in i det okända kräver mod. Och att kliva in i det nya innebär också att bryta upp och...

Psykodrama på Film

En film som på ett mycket enkelt sätt förklarar grunderna i psykodrama, Film om psykodrama från New York training institute  Att arbeta med trauman – Tian Dayton Psychodrama Workshop Zerka Moreno om varför psykodrama fungerar Zerka Moreno i arbete

Grundutbildning i Karlstad

Grundutbildning i Karlstad
Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet Grundutbildningen del I startar 24 – 26 april 2020 Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.seom du är intresserad. Utbildningen ges i på Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad I många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som...

Uppsatshandledning

Uppsatshandledning
En uppsatshandledning för dig som gjort klar din ledarutbildning men som inte har skrivit din uppsats Start 7 maj 2020 Gruppen kommer att träffas sammanlagt 7 tillfällen under hösten förutom examinationen. Två av träffarna är fysiska möten och fem är...

Spela roll!

Spela roll!
Kvällsgrupp om att utveckla och hantera vardagslivets roller och relationer. 6 tisdagskvällar i Karlstad med start den 26 november   I vårt dagliga liv möter vi andra människor i en rad olika situationer – på arbetet i hemmet, i affären...

Då nu sedan

Då nu sedan
Om att lämna det gamla och kliva in i framtiden Karlstad 27-29 mars 2020 Att göra förändringar sitt liv och kliva in i det okända kräver mod. Och att kliva in i det nya innebär också att bryta upp och...

Psykodrama på Film

Psykodrama på Film
En film som på ett mycket enkelt sätt förklarar grunderna i psykodrama, Film om psykodrama från New York training institute  Att arbeta med trauman – Tian Dayton Psychodrama Workshop Zerka Moreno om varför psykodrama fungerar Zerka Moreno i arbete
Powered by Tempera & WordPress.