Grundutbildning

Grundutbildningen i psykodrama, som leder fram till titeln psykodramaassistent, är på 500 lektionstimmar och tar cirka två år.

Syftet är att ge eleven en grundläggande själverfarenhet i Psykodrama. Denna själverfarenhet är en grundläggande förutsättning för den övriga utbildningen till psykodramaledare och psykodramaregissör. För närvarande pågår en utbildning i Karlstad

Fortbildning

Utbildningen till psykodramaledare beräknas ta ca tre år och omfattar 700 timmar. Den syftar inte bara till att lära ut förutsättningen att kunna leda ett psykodrama utan ska även kunna väcka studenternas förståelse för den outtömliga mångfald och fasettrikedom psykodrama kan erbjuda.

Utbildningen är uppdelad i 5 cykler:

Utbildningens 700 timmar á 45 min är fördelat på

Utöver den lärarledda undervisningen skall eleven bedriva litteraturstudier,dokumentera egen process samt skriva en uppsats.

För närvarande pågår inga fortbildningar i Svenska Morenoinstitutets regi.