Om oss

Svenska Morenoinstitutet är ett utbildningsinstitut för psykodrama, sociometri och grupppsykoterapi. Vi ordnar introduktionskurser, själverfarenhetsgrupper, temainriktade specialseminarier och handledningsgrupper förutom utbildningar på grund-, fortbildnings-, CP-, och TEP-nivå.

Institutet har funnits sedan 1974, från början med namnet Södra Sveriges Förening för Psykodrama. I mitten av 1990-talet var vi med och bildade the Nordic Board of Examiners, en organisation som ser till att upprätthålla nivån i utbildningarna, sätter standards och som examinerar på regissörsnivå, Certified Practitioners (CP,) och Trainer Educationer an Practitioner (TEP.)

Vår verksamhet finns för närvarande mest i Stockholm och Karlstad. Nya grupper uppstår ofta därför att intresse väckts någonstans och hos någon. Vi har möjlighet att ordna seminarier av olika slag på andra orter, även utbildningar.

Alla lärare/ledare har sin egen ekonomi. Styrelsen består idag av: Urban Norlander, ordförande, övriga styrelsemedlemmar och suppleanter Laina Stolt, Paula Hämäläinen Karlström och Gunilla Rahm.

Comments are closed.