Om oss

Svenska Morenoinstitutet är ett utbildningsinsinstitut för psykodrama, sociometri och grupppsykoterapi. Vi ordnar introduktionskurser, själverfarenhetsgrupper, temainriktade specialseminarier och handledningsgrupper förutom utbildningar på grund- och fortbildningsnivå.

Institutet har funnits sedan 1974, från början med namnet Södra Sveriges Förening för Psykodrama. I mitten av 1990-talet var vi med och bildade the Nordic Board of Examiners, en organisation som ser till att upprätthålla nivån i utbildningarna, sätter standards och som examinerar på regissörsnivå, CP, Certified Practitioners.

Vår verksamhet finns för närvarande mest i Stockholm, Skövde och Karlstad. Nya grupper uppstår ofta därför att intresse väckts någonstans och hos någon. Vi har möjlighet att ordna seminarier av olika slag på andra orter, även utbildningar.

Alla lärare/ledare har sin egen ekonomi. Styrelsen består idag av: Urban Norlander, ordförande, övriga styrelsemedlemmar och suppleanter Laina Stolt, Inger Lagersson och Ruuda Palmqvist.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.