From I 2 We

From I 2 We är ett Erasmus+-projekt som har till syfte att utveckla och förbättra kreativitet och sociala relationer i utbildningsgrupper

Mål

Målet med From I 2 We är att, både teoretiskt och praktiskt, klargöra hur aktionsmetoder baserade på psykodrama, sociodrama och sociometri kan användas för att utveckla relationer och kreativitet i vuxenutbildningsgrupper (både online och offline) samt att formulera ett koncept, utveckla och genomföra en utbildning för det och mäta effektiviteten.

Bakgrund
Goda sociala relationer är viktiga för vuxnas lärande och därför behöver pedagoger som utbildar vuxna utveckla den kompetens som krävs för att stärka och utveckla relationerna i sina utbildningsgrupper. De behöver ständigt utveckla sin förmåga att stödja individer och grupper i inlärningsprocessen genom att hålla gruppen dynamisk och flexibel och genom att utnyttja dess kreativitet i lärandet.

Pedagoger som utbildar vuxna tenderar att använda de former av samspel med sina elever, som de och eleverna är vana vid. I osäkra föränderliga situationer, som nu, har både lärare och elever behov av mer flexibilitet och nya alternativ för socialt samspel och båda är också mer intresserade av att prova nya metoder. För att dessa metoder på allvar ska införlivas i undervisningen och användas mer generellt, måste deras inverkan ha teoretisk giltighet och metoderna behöver beforskas.

De sex initiativtagande psykodramaorganisationerna i From I 2 We, har under en längre tid samarbetat i teoretiska, metodologiska och praktiska frågor. Samarbetet har skett inom den gemensamma organisationen Nordic and Baltic Board of Examinators (NBBE). Utbildningsmetoderna och processerna är väl etablerade i praktiken, men den teoretiska grunden behöver systematiskt beskrivas både när det gäller psykodramautbildning och användandet av aktionsmetoder inom övrig vuxenutbildning. Utmaningen och möjligheten är att göra detta möjligt att tillämpa, både när utbildningen sker genom fysiska möten och när den sker online med hjälp av olika webbapplikationer.

Genomförande

Genomförandet har skett i fyra steg.

 1. Identifiera teoretiska och metodologiska kopplingar mellan vuxenutbildningens teorier och praktiker och psykodrama, sociodrama och sociometri samt att formulera ett gemensamt utbildningskoncept  en modul för aktionsmetoder baserade på vuxnas lärandeprocess i grupp och som utvecklar gruppens relationer och kreativitet i lärandesyfte.
 2. Förtydliga de professionella gruppledarkompetenser som behövs för det gemensamma konceptet (både online och offline) och skapa ett utbildningsprogram för att utveckla dem. Utbildningsprogrammet kommer att innehålla manual och material för vuxenutbildare.
 3. Genomföra dessa utbildningar inom flera olika områden inom vuxenutbildning
 4. Forskning Forskning kommer att genomföras under hela projektet
 5. Sprida resultaten av projekt

De tre  första stegen är nu genomförda och vi har kommit till det sista steget som innebär att sprida resultaten av projektet

Partnerskap

Vårt partnerskap och målgrupp för vårt projekt inkluderar vuxenpedagoger som arbetar i följande organisationer:

 • Tallinn Psychodrama Institute, Moreno Centre (http://www.morenokeskus.ee/ )
 • Tartu Psychodrama Institute (http://www.psyhhodraama.ee/ )
 • Helsinki Psychodrama Institute (http://www.ihmis.fi/ )
 • Morenohuset (https://morenohuset.no )
 • Svenska Morenoinstitutet (https://svenskamorenoinstitutet.se/ )
 • Tallinn University (TLU) (https://www.tlu.ee/ )
 • University of Tartu (https://ut.ee/en)
 • Medborgarinstitutet Raseborg / Raaseporin kansalaisopistoi Finland. (https://www.raseborg.fi/ )
 • NBBE är associerad partner(https://www.nbbe.eu/ )

Projektet From I to We startade i november 2021 och resultaten är klara i maj 2023. Tartu Psychodrama Institute (Estland) är koordinator och det samfinansieras av Erasmus+ Vuxenutbildning.

Under hösten har de ingående partnerorganisationerna genomfört 4 pilotkurser i samtliga ingående organisationer:  Alla kurserna har bestått av både möten online och fysiskt.

Pilotkurserna har beforskats av universiteten i Tallin och Tartu och resultaten ligger till grund för den slutliga utbildningsmodellen.

Vill delta i seminarium den 22 maj då vi presenterar resultaten?

Dela och skriv ut

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Vill du få uppdaterad
information ?

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev
får du fortlöpande information om våra
workshops, seminarier, konferenser och utbildningar