From I 2 We

-utveckla och förbättra kreativitet och sociala relationer i utbildningsgrupper
Ett Erasmus+-projekt

Under coronapandemin har människors relationer förändrats. Fysiska möten har begränsats eller till och med förbjudits. Eftersom en stor del av vuxnas lärande och utveckling äger rum i samspel med andra, är det viktigt att förstå vad det är i kvaliteten i relationer som främjar inlärning.

Goda sociala relationer är viktiga för vuxnas lärande och därför behöver pedagoger som utbildar vuxna ha den kompetens som krävs för att stärka och utveckla relationerna i de grupper som de leder. De behöver ständigt utveckla sin förmåga att stödja individer och grupper i inlärningsprocessen genom att hålla gruppen dynamisk och flexibel och genom att utnyttja dess kreativitet i lärandet.

Pedagoger som utbildar vuxna tenderar att använda former av samspel med sina elever som de och eleverna är vana vid. I osäkra föränderliga situationer, som nu, har både lärare och elever behov av mer flexibilitet och nya alternativ för socialt samspel och båda är också mer intresserade av att prova nya metoder. För att dessa metoder på allvar ska införlivas i undervisningen och användas mer generellt, måste deras inverkan ha teoretisk giltighet och metoderna behöver beforskas.

De sex initiativtagande psykodramaorganisationerna i From I 2 We, har under en längre tid samarbetat i teoretiska, metodologiska och praktiska frågor. Samarbetet har skett inom den gemensamma organisationen Nordic and Baltic Board of Examinators (NBBE). Utbildningsmetoderna och processerna är väl etablerade i praktiken, men den teoretiska grunden behöver systematiskt beskrivas både när det gäller psykodramautbildning och användandet av aktionsmetoder inom övrig vuxenutbildning. Utmaningen och möjligheten är att göra detta möjligt att tillämpa, både när utbildningen sker genom fysiska möten och när den sker online med hjälp av olika webbapplikationer.

Målet med From I 2 We är att, både teoretiskt och praktiskt, klargöra hur aktionsmetoder baserade på psykodrama, sociodrama och sociometri kan användas för att utveckla relationer och kreativitet i vuxenutbildningsgrupper (både online och offline) samt att formulera ett koncept, utveckla och genomföra en utbildning för det och mäta effektiviteten.

De tre huvudmålen med From I 2 We är att:

  • Identifiera teoretiska och metodologiska kopplingar mellan vuxenutbildningens teorier och praktiker och psykodrama, sociodrama och sociometri samt att formulera ett gemensamt koncept för aktionsmetoder baserade på vuxnas lärandeprocess i grupp och som utvecklar gruppens relationer och kreativitet i lärandesyfte.
  • Förtydliga de professionella gruppledarkompetenser som behövs för det gemensamma konceptet (både online och offline) och skapa ett utbildningsprogram för att utveckla dem. Utbildningsprogrammet kommer att innehålla manual och material för vuxenutbildare.
  • Genomföra dessa utbildningar inom flera olika områden inom vuxenutbildning och studera effekterna. 

Vårt partnerskap och målgrupp för vårt projekt inkluderar vuxenpedagoger som arbetar i följande organisationer:

  • utbildningsinstitut för psykodrama i nordiska och baltiska länder,
  • vuxenutbildningscentrum i Finland,
  • universitet i Tallinn och Tartu i Estland,
  • center för fortlöpande professionell utbildning i Riga, Lettland. 
  • NBBE är associerad partner

 

Projektet From I to We startade i november 2021 och resultaten kommer att vara klara i maj 2023. Tartu Psychodrama Institute (Estland) är koordinator och det samfinansieras av Erasmus+ Vuxenutbildning.

Dela och skriv ut

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print