Evenemang seminarier och kurser

Evenemang Seminarier och kurser

Svenska Morenoinstitutet anordnar med jämna mellanrum seminarier i och kurser på olika teman.

Huvudsyftet är att skapa mötesplatser för utbyte mellan kollegor, både psykodramatiker och personer som arbetar inom angränsande områden. Sådana möten behöver vi för att utvecklas, lära oss av varandra och hjälpas åt värna om dessa kreativa former som på många sätt är hotade i dagens samhälle.

Ett annat syfte är att möta behovet av fördjupning – att ta ett spännande ämne som utgångspunkt, närma sig detta och fundera över det utifrån olika aspekter.

Ytterligare ett syfte är att väcka intresse för psykodrama hos dem som ännu inte träffat på metoden. Psykodrama kan betraktas som en livsfilosofi som innehåller ett antal centrala begrepp. Vi som är verksamma inom Svenska Morenoinstitutet har ett intresse av lära oss mer om den ursprungliga morenianska filosofin och om psykodrama som teaterkonst, av att stå upp för dessa dimensioner och samtidigt hitta vägar till förnyelse. Ett sätt att försöka förstå är att tillsammans med personer från andra riktningar och traditioner syna de psykodramatiska nyckelorden och reflektera över deras betydelser.

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Vill du få uppdaterad
information ?

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev
får du fortlöpande information om våra
workshops, seminarier, konferenser och utbildningar