Gruppledarutbildning psykodrama och sociometri

Utbildning i gruppledarskap, personlig utveckling och själverfarenhet

Skandinavisk ledarutbildning för dig som arbetar med grupper och vill utveckla ditt arbete
OBS! Ny tid för kurtsstart: 9-11 februari 2024

Att samverka i grupp

Att samverka i grupp handlar om relationer och kommunikation och det är komplext att samverka i grupp och att utvecklas som ledare och medarbetare. Till viss del handlar det om generell kunskap och metoder men framför allt om att utvecklas som person. Om att förstå sig själv och sina reaktioner och bli medveten om sina gränser, begränsningar och styrkor.

Vilka vi vänder oss till

Vi vänder oss till dig som på något sätt arbetar med grupper eller ingår i grupper och som vill utveckla ditt arbete. För antagning till utbildningen krävs utbildning på kandidatnivå. Eller yrkesarbete i kombination med annan utbildning. Sökande bedöms genom intervju och deltagande i en obligatorisk förkurs.

Vad du kan förvänta dig

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i gruppledarskap och gruppdynamik utifrån psykodramatisk teori och praktik. Du som deltar kommer att få en djup förståelse för gruppledarskap, gruppdynamik och grupputveckling. Du kommer också att lära dig metoder och färdigheter för att hantera grupputveckling och konflikter.

Den teoretiska kunskapen och dina praktiska färdigheter får du genom teoretiska studier, praktiska övningar och användning av dina egna erfarenhet.

Genom att gestalta olika upplevda eller tänkte situationer tränar vi oss i att hantera relationer och situationer och att förstå hur vi påverkas av gruppen och hur vi själva påverkar gruppen. Psykodramascenen är vårt laboratorium där vi kan undersöka och experimentera. Genom rollbytet, som är ett grundläggande instrument, kan vi se på oss själva med andras ögon och se situationer ur nya perspektiv . Vi kan också prova handlingar utan att det får ödesdigra konsekvenser. Vi kan ”prov-tänka”.

Lekfullhet och humor är en viktig del av vårt arbetssätt

Skandinaviskt samarbete

Utbildningen är ett samarbete mellan Moreno Huset i Norge, Dansk Moreno Institut och Svenska Morenoinstitutet.

Utbildningen kommer att starta 8 augusti 2023. Under våren 2023 kommer vi att genomföra en rad fristående seminarier och öppna kvällar i respektive land. Läs mer om de seminarierna här https://svenskamorenoinstitutet.se/evenemang/

Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.se för mer information.9-11 februari

Fortsättning till ”Psychodrama assistant director”

Gruppledarutbildning psykodrama och sociometri är den första delen av grundutbildning i psykodrama. Den andra delen är en fördjupning som fokuserar på psykodramatiskt tänkande och metodik samt kunskap om strukturen och dynamiken i ett psykodrama samt träning i att själv leda psykodrama.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Som prenumerant får du fortlöpande information om våra
workshops, seminarier, konferenser och utbildningar