Grundutbildning i psykodrama

 

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet

Gemensam Skandinavisk utbildning

Grundutbildningen i psykodrama är uppdelad i två nivåer. Den första nivån, Gruppledadrutbildning på sociometrisk grund är två terminer deltid 220 timmar och leder till titeln “Gruppledare Sociometri”. Den andra delen är också två terminer deltid 280 h och leder till titeln “Psykodramaassistent”. Utbildningen är ett samarbete mellan Morenohuset i Norge, Danska Moreno Institutet i Danmark och Svenska Moreno Institutet i Sverige. och utbildningen kommer att växla mellan de tre länderna.

Studenten får teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter genom teoretiska studier, praktiska övningar och användning av egen erfarenhet.

Gruppledarutbildning

Gruppledarutbildning på sociometrisk grund ger grundläggande insikt i gruppledning och gruppdynamik utifrån psykodramatisk teori. det syftar till att studenten ska få en djup förståelse för gruppledarskap, gruppdynamik och grupputveckling samt förstå sina egna reaktioner och sin egen påverkan på gruppen. Studenten ska även tillägna sig metoder och träna färdigheter för att hantera grupputveckling och konflikter. Gruppledarutbildningen kan gås helt separat. 

Psykodramaassistent

Den andra nivån omfattar vidare psykodramatiskt tänkande och metodik samt kunskap om ett psykodramas struktur och dynamik. En psykodramaassistent ska kunna tillämpa sociometriska färdigheter och de viktigaste basteknikerna inom psykodrama i samband med grupparbete och gruppprocesser. Kandidaterna ska kunna leda en vinjett, det vill säga en scen där de grundläggande teknikerna används.

Antagningskrav:

För antagning till utbildningen krävs i princip utbildning på kandidatnivå. Yrkesutövning i kombination med annan utbildning kan på särskilda villkor ligga till grund för antagning. Sökande bedöms genom intervju och deltagande i en obligatorisk förkurs. Studenter som antas till utbildningen ska dokumentera 50 timmars personlig erfarenhet av psykodramagrupper innan de påbörjar första studieåret.

Eleverna tar ansvar för sin egen lärprocess och medansvar för gruppens terapeutiska lärandeprocess.

Start

Utbildningen kommer att starta i augusti 2023. Just nu håller vi på och omarbetar innehållet och under våren 2023 kommer vi att genomföra en rad fristående seminarier och öppna kvällar i respektive land. Läs mer om de seminarierna här https://svenskamorenoinstitutet.se/evenemang/

Läs mer om utbildningen på https://psykodrama.eu

Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.se
om du är intresserad.

Vill du få uppdaterad
information ?

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev
får du fortlöpande information om våra
workshops, seminarier, konferenser och utbildningar