Grundutbildning i psykodrama

 

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet

Gemensam Skandinavisk utbildning

Den skandinaviska grundutbildning i psykodrama är ett samarbete mellan Moreno Huset i Norge, Dansk Moreno Institut och Svenska Morenoinstitutet.

Utbildningen kommer att starta den 20 januari 2023 och under hösten Kommer vi att genomföra en rad fristående seminarier och öppna kvällar i respektive land. Läs mer om de seminarierna här https://svenskamorenoinstitutet.se/evenemang/

Läs mer om utbildningen på https://psykodrama.eu

Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.se
om du är intresserad.