Grundutbildning i Karlstad

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet

Under hösten kommer vi att se över våra riktlinjer för utbildningen och de kan komma att ändras. Därför skjuter vi upp grundutbildningsstarten till Våren 2020.

Vi kommer att fortsätta att ge tematiska seminarier och kurser under hösten. Se mer om det under evenemang

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.