Grundutbildning

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet

Gemensam Skandinavisk utbildning

I augusti kommer vi att starta en skandinavisk grundutbildning i psykodrama. Den är ett samarbete mellan Moreno Huset i Norge, Dansk Moreno Institut och Svenska Morenoinstitutet.

Blir intresset tillräckligt stort kommer vi även att starta en utbildning i Sverige.

Läs mer om utbildningen på https://psykodrama.eu

Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.se
om du är intresserad.

Comments are closed.