1. Evenemang
  2. Svenska Morenoinstitutet
Idag

På upptäcktsfärd i drömmens värld

Gjuteriet Verkstadsgatan 1, Karlstad, Värmland

Seminarium om att arbeta med drömmar i psykodrama den 26-28 augusti  Karlstad Hör du till dem som är fascinerad av drömmar? Är du nyfiken på  drömmarnas  värld som verkar så naturlig på natten när vi drömmer, men som ofta är så obegriplig och märklig när vi är vakna?   Drömmar har fascinerat människor i tusentals år. I gamla tider betraktades drömmar som ett budskap från Gudarna.  I det forntida Mesopotamien, Egypten, Grekland och Rom var drömtydning och tolkning vanligt. Drömtolkning…

Horisonten finns alltid kvar

Gjuteriet Verkstadsgatan 1, Karlstad, Värmland

Seminarium om att hantera etiska dilemman och svåra val med hjälp av psykodrama den 23-25 september  Karlstad   I kriser ställs allt på sin spets och vi tvingas att handla även om vi inte vet om vi gör rätt eller eller inte. I närtid är pandemin ett stort och och tydligt exempel.  Den kunskap vi hade om pandemier och framför allt om Covid -19 var gammal och gällde bara delvis. Det krävdes att vi handlade utan att besluten och metoderna…

Recurring

Roller och relationer

Gjuteriet Verkstadsgatan 1, Karlstad, Värmland

Världen omkring oss förändras ständigt. Vi ingår i olika system där våra relationer och vår roll i den grupp vi befinner oss påverkas, antingen det är vår familj, vår arbetsplats eller samhället i stort. Ibland klarar våra roller att hantera förändringen men inbland gör de inte det. De skapades för en helt annan verklighet och är inte alls anpassade för den nya situationen utan måste förändras eller förkastas. Under kvällsseminarierna kommer vi att med hjälp av psykodrama undersöka och förstå…

Comments are closed.