Laddar Evenemang

Sommarvecka på Ransbergs Herrgård

7 August, 2024 kl. 12:00 - 11 August, 2024 kl. 14:00

Välkommen till en sommarvecka på Ransbergs herrgård i Ransäter 
Vi kommer att ha fokus på grupputveckling, sociometri och personlig utveckling.

 

I psykodrama utforskar vi vårt liv tillsammans med andra människor i spontan aktion. Vi integrerar kropp och själ och kan komma i djupare kontakt med andra än vi ofta gör i våra dagliga liv. Ett grundläggande mål för psykodrama är att hjälpa oss att aktivera och utöka vår spontanitet och kreativitet. Moreno som grundade metoden definierade spontanitet som att kunna skapa “ett nytt svar på en gammal situation” eller “ett adekvat svar på en ny situation”, där adekvat innebär att handla på ett sätt som tillgodoser både våra egna behov och behoven hos de personer som vi interagerar med. 

Med hjälp av olika aktionsmetoder övar vi på möten med personer eller situationer. Vi kan också få hjälp att förstå vilken inverkan vi har på andra genom att ”gå i deras skor” – ta rollen av dem – och känna effekterna av hur vi uttrycker oss eller ber om det vi behöver. Genom kreativa bidrag från andra som deltar i gestaltningen, får vi ett bredare perspektiv på vårt eget liv.

Sociometri

Sociometri handlar om att kunna kartlägga och vid behov förändra en grupps relationer genom att tillsammans utforska hur deltagarna väljer att relatera till varandra. Psykodrama och sociometri går inte att separera från varandra. Om det till exempel genom det sociometriska arbetet upptäcks att en person är utstött ur en grupp, att någon vill ta en icke önskvärd ledarposition eller att gruppen är uppdelad i två smågrupper som inte litar på varandra eller vad det nu kan vara, är sedan psykodrama verktyget för att komma till rätta med problemen.

Gruppsykoterapi

Det som vi i dagligt tal kallar psykodrama, består av tre lika viktiga delar, psykodrama, sociometri och gruppsykoterapi.
Gestaltandet av någons verklighet, psykodramat, äger rum på scenen med hjälp av en regissör, en protagonist och hjälpjag. Sociometrin kan utforskas ”i aktion” eller med hjälp av papper och penna, det finns många sätt att göra detta på.

Vi får inte glömma den tredje delen, gruppsykoterapin. Arbetssättet bygger på att vi är i grupp. Regissören har många uppgifter och verktyg, men det är gruppdeltagarna som är de terapeutiska agenterna. Gruppsykoterapins potential ligger i interaktionen och kommunikationen mellan deltagarna. Att möta andra med deras livsberättelser, att berätta och dela sina erfarenheter, tankar och känslor, att bli speglad och aktivt spegla andra ökar förmågan att förstå och hantera sig själv och andra samt utvecklar den egna självkänslan.

I gruppen (antingen det är en psykodramagrupp eller en samtalsgrupp) aktiveras våra anknytningsbeteenden, våra typiska mönster att relatera till andra, som kan utforskas, bearbetas och läras om. Vi kan få kontakt med och förstå våra känslor, impulser och önskningar. Till skillnad mot i individualterapi finns möjlighet att pröva nya förhållningssätt till sig själv och omvärlden i gruppen. Arbetet i gruppen får både en läkande och lärande effekt. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta ett förmiddagspass mellan 10 och 13:30 ett eftermiddagspass mellan 15 och  18 och ett kvällspass mellan 19:30 och 21:30. Tiderna är riktlinjer och kan komma att justeras efter gruppens behov.

Vi varvar uppvärmningsövningar med psykodrama och sociometriska övningar och teorier. För de som har lite mer erfarenhet av psykodrama kommer det att finnas möjlighet att träna på att regissera. Processanalyser där vi lär oss av vad som händer under vår process kommer också att vara en viktig del. Vår förhoppning är att vi under en vecka ska få möjlighet att fördjupa och och utveckla våra kunskaper lära oss av våra relationer.

Grund- gruppledarutbildning

Är du intresserad av vår grundutbildning och vår gruppledarutbildning är det här ett  bra tillfälle att utforska vad du kan förvänta dig och en möjlighet att påbörja utbildningen. Du får tillgodoräkna dig timmarna. Då får du också ett tillfälle att träffa dem som redan har börjat.

Lär mer här

Du är även välkommen om du är nyfiken på psykodrama och vill fördjupa dig eller  om du är bekant med metoden och vill återknyta kontakten med den

Ledare

Urban Norlander (Huvudledare)
Psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBBE), Diplomerad coach (ICF), Utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog.

Gunilla Rahm Andergren
Fil.kand. i beteendevetenskap, vägledarutbildning, psykodramaregissör C.P. (Certified Practitioner by the Nordic and Baltic Board of Psychodrama, Sociometry and Grouppsychotherapy). Mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar och vuxna i utsatta situationer.

Laina Stolt
Psykodramaregissör CP (Certified practioner genom Nordic and Baltic Board of Examiners, NBBE). Laina är filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på behandlingshemmet Ellen. Ett hem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor i Norrköping

Kursgården

Ransberg är en 23 hektar stor kurs- och lägerplats beläget i en anrik bruksmiljö. Här finns flera byggnader med både storkök, matsal, lokaler, aktiviteter och inomhusboende. Våra största ytor förutom djupa skogar består av grönytor för aktiviteter och lägerängar med plats för ca 3000 tältande. På anläggningen finns även flera hygienbyggnader med vattentoaletter och varmvattenduschar. Genom anläggningen rinner Ranån, och finns en uppdämd damm som är en populär badplats i hjärtat av bruksmiljön. 
Vi kommer att bo i Hammargården och arbeta i Loftstugan.och i omgivningarna finns det gott om strövområden och det kommer att finnas tid för promenader bad och svampplockning
Läs mer om Ransbergs herrgård: https://ransberg.com/sv/

1. Herrgården
2. Frökenflygeln
3. Kavaljersflygeln
4. Loftstugan

5. Nycklar, programrummet, bastu
6. Ladan, Stallet, Lägerköket, Lägerförrådet
7. Hammargården
8. Grillstugan

9. Smedstugan
10. Fornbyn
11. Bruksgården
12. Badplats, Volleybollplan, lägerplats för små läger
13. Survival Track
Kost och logi

Vi delar in oss i matlag som ansvarar för matlagning i olika om gångar. Vi handlar mar och delar sedan på matkostnaden.
Vi bor i Hammargården och kostnaden är 400 kr per dubbelrum och natt (dvs om man delar på ett rum blir det 200:- per person och natt) Man får ta med egna lakan och handdukar 

Kursavgift

Firma/arbetsgivare 5350 kr (exkl moms) 6688 kr (Inkl moms)
Privat 5000 kr (Inkl moms)
Studerande arbetslös 4000 kr (Inkl moms)

Kursen är ett resultat av det skandinaviska samarbetet mellan MorenoHiset AS och Dansk Morenoinstitut
Anmäl dig i formuläret nedan
OBS alla fält markerade med * ska vara ifyllda.
 

Vi samarbetar med NBV Väst

Anmälningsformulär

Ranbergs herrgåd

Ransbergs herrgård
Ransäter, Värmland 68493 Sverige

Vill du få uppdaterad
information ?

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev
får du fortlöpande information om våra
workshops, seminarier, konferenser och utbildningar