Laddar Evenemang

Kvällsgrupp i psykodrama hösten 2024

3 September, 2024 kl. 18:30 - 20:30

Start 3 september 2024 i Karlstad

Tisdagen den 3 september startar vi en kvällsgrupp i psykodrama som kommer att träffas 8 gånger varannan tisdag.
 
Vårt fokus kommer att var personlig utveckling och självkännedom. Vi arbetar med olika teman och frågeställningar utifrån gruppens önskemål och behov Det kan handla om att undersöka dilemman eller val man står inför, träna inför svåra möten, undersöka vad som gick fel i ett möte  eller att undersöka vad en dröm kan ha att berätta. Psykodramascenen är vårt laboratorium där vi utforskar  och provar nya förhållningssätt till svåra situationer. Allt är möjligt att prova utan att det får de konsekvenser det skulle ha fått i den verkliga världen. Allt arbete sker i gruppens egen takt. 
 

Samtliga tider

 • 3 september 18:30-21:30
 • 17 september 18:30-21:30
 • 1 oktober 18:30-21:30
 • 15 oktober 18:30-21:30
 • 29 oktober 18:30-21:30
 • 12 november 18:30-21:30
 • 26 november 18:30-21:30
 • 10 december  18:30-21:30

Du är välkommen även om du inte har någon tidigare erfarenhet av psykodrama.
Hör av dig till Urban Norlander om du vill ha mer information3

Om psykodrama

Psykodrama har sina rötter i teatern, främst improvisationsteatern. På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Tillsammans skapas ett drama utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Psykodrama är används som en metod i personlig utveckling och självkännedom, handledning och i terapeutiskt syfte. Genom att, med en grupps hjälp, öva sig i olika situationer och delta i egna och andras dramer kan man utveckla nya sidor hos sig själv, öka sin ”rollrepertoar”. Fokus är på att utveckla resurser och öka sin kompetens att hantera olika situationer.

Dramerna kan handla om realistiska situationer, drömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama är en aktionsmetod engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att den vardagliga logiken upplöses så att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och uppleva situationer ur andra perspektiv än sitt eget ökar förståelse både för en själv och för andra. Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande kraft.

Ledare

Urban Norlander
Psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBBE), Diplomerad coach (ICF), Utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog.

Urban har arbetat i med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan. Samt med handledning och arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag. Driver grundutbildning i psykodrama vid Svenska Morenoinstitutet, har kvällsgrupper med inriktning på personlig utveckling och coaching, samt genomfört ett flertal utbildningar om psykodrama vid Karlstads universitet.

Praktisk info

Lokal:
Vi kommer att vara på Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad.

Kostnad

 • Arbetsgivare betalar (1500 SEK +moms)
 • Betalar som privatperson (1500 SEK inkl. moms)
 • Arbetslös/student/pensionär (1200 SEK inkl moms)

Anmäl dig i formuläret nedan

Senaste anmälningsdag 
Vi vill ha din anmälan senast 20 augusti
Deltagarantalet är begränsat

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Örebro/Värmland

Anmälningsformulär

OBS alla fält markerade med * ska vara ifyllda.11

Gjuteriet

Verkstadsgatan 1
Karlstad, Värmland 65219 Sverige

Vill du få uppdaterad
information ?

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev
får du fortlöpande information om våra
workshops, seminarier, konferenser och utbildningar