Laddar Evenemang

This evenemang has passed.

Psykodrama sociometri och gruppsykoterapi

1 June, 2024 kl. 10:00 - 2 June, 2024 kl. 16:00

Introduktionskurs
Karlstad  1-2 juni 2024

I psykodrama utforskar vi vårt liv tillsammans med andra människor i spontan aktion. Metoden är terapeutisk i vid bemärkelse. Vi integrerar kropp och själ och kan komma i djupare kontakt med andra än vi ofta gör i våra dagliga liv. Ett grundläggande mål för psykodrama är att hjälpa oss att aktivera och utöka vår spontanitet och kreativitet. Moreno som grundade metoden definierade spontanitet som att kunna skapa “ett nytt svar på en gammal situation” eller “ett adekvat svar på en ny situation”, där adekvat innebär att handla på ett sätt som tillgodoser både våra egna behov och behoven hos de personer som vi interagerar med. Det ska alltså inte förväxlas med impulsivitet.

Med hjälp av olika aktionsmetoder övar vi på möten med personer eller situationer. Vi kan också få hjälp att förstå vilken inverkan vi har på andra genom att ”gå i deras skor” – ta rollen av dem – och känna effekterna av hur vi uttrycker oss eller ber om det vi behöver. Genom kreativa bidrag från andra som deltar i gestaltningen, får vi ett bredare perspektiv på vårt eget liv.

Sociometri

Sociometri handlar om att kunna kartlägga och vid behov förändra en grupps relationer genom att tillsammans utforska hur deltagarna väljer att relatera till varandra. Psykodrama och sociometri går inte att separera från varandra. Om det till exempel genom det sociometriska arbetet upptäcks att en person är utstött ur en grupp, att någon vill ta en icke önskvärd ledarposition eller att gruppen är uppdelad i två smågrupper som inte litar på varandra eller vad det nu kan vara, är sedan psykodrama verktyget för att komma till rätta med problemen.

Gruppsykoterapi

Det som vi i dagligt tal kallar psykodrama, består av tre lika viktiga delar, psykodrama, sociometri och gruppsykoterapi.
Gestaltandet av någons verklighet, psykodramat, äger rum på scenen med hjälp av en regissör, en protagonist och hjälpjag. Sociometrin kan utforskas ”i aktion” eller med hjälp av papper och penna, det finns många sätt att göra detta på.

Vi får inte glömma den tredje delen, gruppsykoterapin. Arbetssättet bygger på att vi är i grupp. Regissören har många uppgifter och verktyg, men det är gruppdeltagarna som är de terapeutiska agenterna. Gruppsykoterapins potential ligger i interaktionen och kommunikationen mellan deltagarna. Att möta andra med deras livsberättelser, att berätta och dela sina erfarenheter, tankar och känslor, att bli speglad och aktivt spegla andra ökar förmågan att förstå och hantera sig själv och andra samt utvecklar den egna självkänslan.

I gruppen (antingen det är en psykodramagrupp eller en samtalsgrupp) aktiveras våra anknytningsbeteenden, våra typiska mönster att relatera till andra, som kan utforskas, bearbetas och läras om. Vi kan få kontakt med och förstå våra känslor, impulser och önskningar. Till skillnad mot i individualterapi finns möjlighet att pröva nya förhållningssätt till sig själv och omvärlden i gruppen. Arbetet i gruppen får både en läkande och lärande effekt. 

Vilka vi vänder oss till med detta helgseminarium

Är du intresserad av vår grundutbildning och vår gruppledarutbildning är det här ett  bra tillfälle att utforska vad du kan förvänta dig och en möjlighet att påbörja utbildningen. Du får tillgodoräkna dig timmarna. Då får du också ett tillfälle att träffa dem som redan har börjat.

Du är även välkommen om du är nyfiken på psykodrama och vill fördjupa dig eller  om du är bekant med metoden och vill återknyta kontakten med den

Vi vänder oss också till dig som har funderat på att delta i vår sommarvecka i Augusti den 7-11 på Ransbergs herrgård, där ska vi Ska fördjupa oss mer i sociometri och psykodrama som metoder till personlig utveckling. Om du inte har träffat oss tidigare, och funderar på att delta då, är det viktigt att vi först får pröva att arbeta ihop en helg.

Ledare

Urban Norlander (Huvudledare)
Psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBBE), Diplomerad coach (ICF), Utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog.

Gunilla Rahm Andergren
Fil.kand. i beteendevetenskap, vägledarutbildning, psykodramaregissör C.P. (Certified Practitioner by the Nordic and Baltic Board of Psychodrama, Sociometry and Grouppsychotherapy). Mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar och vuxna i utsatta situationer.

Laina Stolt
Psykodramaregissör CP (Certified practioner genom Nordic and Baltic Board of Examiners, NBBE). Laina är filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på behandlingshemmet Ellen. Ett hem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor i Norrköping

Praktisk info

Lokal:
Vi kommer att vara på Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad.

Tid:
Lördag 10-20. Under dagen tar vi fikapauser när det passar i förhållande till arbetet och en längre lunchpaus då vi går ut och äter på egen bekostnad
Söndag 10-16 Vi tar vfikapauser som på lördagen och äter en enkel soppa till lunch

Kostnad:
Firma/arbetsgivare 1800 kr (exkl moms) kr 2250 (Inkl moms)
Privat 1800 (inkl moms)
Studerande arbetslös 1400  kr (inkl moms)

Kursen är ett resultat av det skandinaviska samarbetet mellan MorenoHiset AS och Dansk Morenoinstitut
Anmälan:

Anmäl dig i formuläret nedan senast den 24 maj

Seminariet arrangeras i samarbetar med NBV väst

 


 
Anmälningsformulär

Gjuteriet

Verkstadsgatan 1
Karlstad, Värmland 65219 Sverige

Vill du få uppdaterad
information ?

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev
får du fortlöpande information om våra
workshops, seminarier, konferenser och utbildningar